Pomiar i monitorowanie BEPS07.04.2016

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ogłosiła, że dostępne dane potwierdzają założenie, iż liczne grupy podejmują działania z zakresu BEPS, jakkolwiek konieczne jest zgromadzenie większej ilości danych dla skwantyfikowania skali tego problemu oraz monitorowania przyszłych zmian w podejmowanych przez grupy działaniach. Oszacowano, że w wyniku działań z zakresu BEPS od 4% do 10% globalnych wpływów z tytułu CIT przepada.

UWAGA! ZMIANY WESZŁY JUŻ W ŻYCIE – więcej w artykule >>Nowe regulacje w zakresie cen transferowych od 2017 roku<< oraz >>Zmiany w cenach transferowych – ważne interpretacje i wyroki<<

W chwili rozpoczęcia projektu w 2013 roku, OECD stwierdziła, że istnieją niepotwierdzone dowody wskazujące na BEPS, lecz brakuje danych, które pozwoliłyby określić zasięg tego zjawiska oraz skwantyfikować jego oddziaływanie na utracone wpływy podatkowe.

Czytaj więcej:

Opracowanie i tłumaczenie na podstawie materiałów Grant Thornton w Wielkiej Brytanii.

 

VIDEO: Zmiany w cenach transferowych 2017 – czego będą dotyczyć?
CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY DO ZMIAN W CENACH TRANSFEROWYCH? (QUIZ) Sprawdź! >>

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Zapobieganie sztucznemu unikaniu statusu stałego(...)

Czytaj więcej →

Zapobieganie przyznawaniu korzyści wynikających z(...)

Czytaj więcej →

Wyzwania podatkowe gospodarki cyfrowej

Czytaj więcej →

Pierwsze raporty BEPS już opublikowane

Czytaj więcej →

Sprawozdanie uproszczone dotyczące transakcji realizowanych(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami