Postępowanie karne skarbowe17.10.2014

Podstawowym celem postępowania karnego skarbowego jest wyrównanie uszczerbku finansowego Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innego uprawnionego podmiotu, spowodowanego czynem zabronionym, a więc przestępstwem lub wykroczeniem skarbowym.

Zgodnie z Kodeksem  karnym skarbowym orzekanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe należy do sądów powszechnym. Wyjątkiem od tej reguły jest postępowanie mandatowe, które kończy się nałożeniem na sprawcę wykroczenia skarbowego, przez upoważnionego funkcjonariusza finansowego organu postępowania przygotowawczego, grzywny w drodze mandatu karnego.

Orzekanie w sprawach o wykroczenia skarbowe następuje wyłącznie w postępowaniu:

1) w przedmiocie udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności,

2) nakazowym,

3) uproszczonym,

4) w stosunku do nieobecnych.

Orzekanie w sprawach o przestępstwa skarbowe następuje także w postępowaniu zwyczajnym (ww.), jeżeli prowadzone było śledztwo.

Organami postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe są:

 • urząd skarbowy
 • inspektor kontroli skarbowej
 • urząd celny

– jako finansowy organ postępowania przygotowawczego,

 • Straż Graniczna
 • Policja
 • Żandarmeria Wojskowa

– jako niefinansowy organ postępowania przygotowawczego,

a wyłącznie w zakresie przestępstw skarbowych także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne (niefinansowy organ postępowania przygotowawczego).

Prywatny: Bieżące doradztwo podatkowe

Zapoznaj się z usługą

 

W przypadkach ściśle określonych w kks organem  nadzorującym postępowanie przygotowawcze jest prokurator, organem nadrzędnym nad finansowym organem postępowania przygotowawczego jest właściwa izba skarbowa, izba celna, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, a także minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Stroną w postępowaniu:

o przestępstwo skarbowe jest:

 • oskarżyciel publiczny (prokurator bądź upoważniony przedstawiciel urzędu skarbowego),
 • oskarżony,
 • podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej,
 • interwenient.

o wykroczenie skarbowe jest:

 • oskarżyciel publiczny,
 • oskarżony,
 • interwenient.

Podmiotem pociągniętym do odpowiedzialności posiłkowej jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, którą organ prowadzący postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe wezwał do udziału w tym charakterze.

Interwenientem jest  podmiot, który nie będąc podejrzanym lub oskarżonym w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, zgłosił w tym postępowaniu roszczenie do przedmiotów podlegających przepadkowi.

W dalszej części Akademii omówimy przewidziane w kks m.in. procedury takie jak: postępowanie mandatowe, instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności oraz tryb postępowania w stosunku do nieobecnych.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Jak dokonać oceny, kiedy usługa(...)

Czytaj więcej →

Krajowy Rejestr Karny

Czytaj więcej →

Dostawa nie musi być „ciągła”

Czytaj więcej →

Postępowanie na zasadach ogólnych

Czytaj więcej →

Kolejna zmiana Ustawy VAT

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami