Przedsiębiorco chroń swoje pomysły!23.06.2016

W 2015 r. do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej zgłoszono 4 676 wynalazków, to prawie 1,5 tys. więcej niż 5 lat wcześniej. Liczba udzielonych patentów w 2015 r. kształtowała się natomiast na poziomie 2 404 i była o ponad 1 tys. większa niż w 2010 r.  W zgłaszaniu wynalazków i uzyskiwaniu ochrony patentowej przodują województwa: mazowieckie (ponad 20% wszystkich zgłoszonych wynalazków i uzyskanych patentów), śląskie, małopolskie, wielkopolskie i dolnośląskie (każde ponad 10% wszystkich zgłoszonych wynalazków i uzyskanych patentów). Najsłabiej pod tym względem wyglądają województwa: podlaskie, lubuskie, świętokrzyskie (niewiele ponad 1%  wszystkich zgłoszonych wynalazków i uzyskanych patentów). Bardzo podobnie rozkładają się proporcje w zakresie ochrony wzorów użytkowych.

Wprowadzanie przez przedsiębiorcę na rynek nowych produktów i usług daje szanse na wzrost jego konkurencyjności oraz podniesienie wartości przychodów. Stanowi jednak też zagrożenie, że inni przedsiębiorcy, licząc na łatwy zarobek, będą chcieli wykorzystać jego pomysł. Dlatego też każda firma powinna zadbać o ochronę swoich pomysłów, zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych.
Posiadanie dóbr intelektualnych chronionych prawami własności przemysłowej daje przedsiębiorcy wiele korzyści, do których należą m.in.: wzmocnienie renomy przedsiębiorstwa, zwiększenie poziomu jego innowacyjności, szansa na zbudowanie wizerunku i marki oraz wzmocnienie jego przewagi konkurencyjnej .

Niezaprzeczalnym jest jednak fakt, że ochrona własności przemysłowej jest kosztowna i stanowi niekiedy dla przedsiębiorstwa duży wydatek. Dodatkową zachętą może być wobec tego możliwość pozyskania wsparcia na ten cel. Ruszyła bowiem II edycja konkursu w ramach Programu Inteligentny Rozwój na dofinansowanie projektów związanych z uzyskaniem i realizacją praw ochrony własności przemysłowej. Pula środków w tym zakresie przeznaczona dla mikro, małych i średnich firm to 50 mln złotych. Wnioski o przyznanie dofinansowania będą przyjmowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości od 18 lipca 2016 r. do 20 stycznia 2017 r.

Doradztwo europejskie

Zapoznaj się z usługą

Dotacja będzie mogła zostać przeznaczona m.in. na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej (opłaty urzędowe, tłumaczenia, przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego). Można sfinansować będzie również wstępne orzeczenie o zdolności patentowej wynalazku czy zdolności ochronnej wzoru użytkowego.

W sytuacji kiedy firma broni posiadanych praw ochrony własności przemysłowej, a postępowanie dotyczy ich unieważnienia lub wygaśnięcia, dofinansowanie pokryć będzie mogło m.in. koszty związane z prowadzeniem postępowania w danej instancji przez zawodowego pełnomocnika, opłaty urzędowe oraz tłumaczenia.

Minimalna wartość projektu musi wynosić przynajmniej 10 tys. zł. i nie może przekroczyć wartości 1 mln zł. Wysokość wsparcia wynosić będzie natomiast 50% wartości poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Obowiązek informacyjny i nowe klauzule(...)

Czytaj więcej →

Problem z ustaleniem charakteru gruntu(...)

Czytaj więcej →

RODO – czego robić nie(...)

Czytaj więcej →

Przekształcenie umów zawartych przed 22(...)

Czytaj więcej →

30 października dowiemy się, co(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami