Przedsiębiorco, wykorzystaj swój potencjał rozwojowy już dziś! Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących prace B+R04.08.2016

W dniach od 1 września 2016 do 31 grudnia 2016 roku przedsiębiorcy z terenu całej Polski po raz kolejny będą mogli ubiegać się o dofinansowanie prac B+R w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursu z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

We wrześniu br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju po raz kolejny rozpocznie nabór wniosków na dofinansowanie realizacji projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w ramach konkursu z Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Planowany konkurs jest kolejną edycją tego typu wsparcia kierowanego do przedsiębiorców. W 2015 roku w ramach konkursu z Poddziałania 1.1.1 na realizację projektów przewidziano środki w wysokości 1 600 000 000 PLN. Do dofinansowania zostało wybranych łącznie 218 projektów zakładających prace B+R prowadzone przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Co więcej, z końcem lipca zakończyła się pierwsza edycja konkursu w 2016, w ramach której do tej pory oceniono już ponad 100 projektów (złożonych w okresie kwiecień – maj), a 24 rekomendowano do dofinansowania.

Informacje na podstawie List rankingowych dostępnych na stronie internetowej NCBiR.

Doradztwo europejskie

Zapoznaj się z usługą

W ramach drugiej tegorocznej edycji o dofinansowanie będą mogły starać się zarówno mikro- i małe, jak również średnie przedsiębiorstwa, a na wsparcie została przeznaczona kwota 750 000 000 PLN. W ramach dofinansowania możliwe będzie uzyskanie wsparcia na realizację badań przemysłowych i eksperymentalne prace rozwojowe.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w ramach dofinansowania, o jakie w ramach konkursu będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy to 2 000 000 PLN, jednocześnie planowane projekty nie mogą przekroczyć kwoty 50 000 000 EURO.

Kwota dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, jak i zasięgu planowanego rozpowszechnienia wyników projektu wynoszą od 35% do nawet 80% kosztów kwalifikowanych.

AUTOR: Marta Niespodzińska, Asystent ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

 

 

Artykuły powiązane:

Unikatowe i niepowtarzalne wzornictwo szansą(...)

Czytaj więcej →

INNOTABOR szansa na podniesienie innowacyjność(...)

Czytaj więcej →

Dotacje na innowacje w kujawsko-pomorskim

Czytaj więcej →

Kooperacja kluczem do sukcesu. Przedsiębiorco,(...)

Czytaj więcej →

Techmatstrateg – nowy konkurs na(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami