Przygotuj się do kontroli cen transferowych19.01.2016

Minister Finansów zapowiedział przeprowadzenie w 2016 roku szczegółowych kontroli w zakresie cen transferowych. Owe kontrole mają być jednym z priorytetów administracji skarbowej na ten rok. Kontrolowane będą warunki transakcji realizowanych pomiędzy jednostkami powiązanymi w celu weryfikacji rynkowości tych transakcji.

UWAGA! ZMIANY WESZŁY JUŻ W ŻYCIE – więcej w artykule >>Nowe regulacje w zakresie cen transferowych od 2017 roku<< oraz >>Zmiany w cenach transferowych – ważne interpretacje i wyroki<<

Mając na uwadze zapowiedź Ministra Finansów, warto już teraz sprawdzić, na ile Twoja firma jest gotowa na taką kontrolę, w szczególności w zakresie kompletności opracowanej dokumentacji podatkowej oraz weryfikacji rynkowości warunków transakcji realizowanych z pomiotami powiązanymi. W tym celu przedstawiamy uproszczoną procedurę weryfikacji stopnia przygotowania do kontroli.

procedura

1. Zidentyfikuj podmioty powiązane oraz kontrahentów, których siedziba znajduje się w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Zgodnie z przepisami ustawy CIT i PIT, wyróżniamy następujące rodzaje powiązań:

                     Powiązania krajowe                                                         Powiązania zagraniczne
Powiązania kapitałowe (udział bezpośredni lub pośredni >5%)  Spółki osobowe zaliczane są do grupy podmiotów powiązanych Powiązania kapitałowe (udział bezpośredni lub pośredni >5%) Spółki osobowe zaliczane są do grupy podmiotów powiązanych
Powiązania poprzez kontrolę lub zarząd Powiązania poprzez kontrolę lub zarząd
Powiązania rodzinne
Powiązania majątkowe
Powiązania wynikające ze stosunku pracy

 

2. Wylistuj transakcje (wraz z ich wartościami) zrealizowane w latach 2010-2015 z podmiotami wskazanymi w pkt.1. Pamiętaj, że przy określaniu obowiązku dokumentacyjnego, bierzemy pod uwagę kwotę brutto, a nie netto.

3. Określ limity/wartości progowe (dla każdego roku odrębnie), po przekroczeniu których istnieje obowiązek opracowania dokumentacji podatkowej. Zgodnie z ustawą CIT i PIT wyróżniamy 4 kategorie limitów:2. Wylistuj transakcje (wraz z ich wartościami) zrealizowane w latach 2010-2015 z podmiotami wskazanymi w pkt.1. Pamiętaj, że przy określaniu obowiązku dokumentacyjnego, bierzemy pod uwagę kwotę brutto, a nie netto.

 • 30.000 EUR – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia WNiP,
 • 100.000 EUR – jeżeli wartość transakcji (m.in. sprzedaż towarów, produktów, środków trwałych) nie przekracza 20% kapitału zakładowego podatnika,
 • 50.000 EUR – w pozostałych przypadkach (w tym dla umów spółek osobowych oraz umów wspólnego przedsięwzięcia),
 • 20.000 EUR – podmiot będący stroną transakcji ma siedzibą w kraju będącym rajem podatkowym.

4. Porównaj roczne wartość transakcji wylistowanych zgodnie z pkt. 2 z limitami obliczonymi w pkt. 3 i sprawdź dla których transakcji istnieje obowiązek opracowania dokumentacji.

5.Upewnij się, że dla wszystkich transakcji, które podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu, zostały opracowane dokumentacje podatkowe.

6.Zweryfikuj, czy warunki transakcji z podmiotami powiązanymi, spełniają zasadę ceny rynkowej.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym, podatnicy nie są zobowiązani do wykazania w dokumentacji podatkowej, że warunki transakcji z podmiotami powiązanymi odpowiadają warunkom rynkowym. Przeprowadzenie analiz porównawczych, potwierdzających rynkowość transakcji z podmiotami powiązanymi, znacząco ogranicza ryzyko związane z dokonaniem odmiennej oceny przez organy podatkowe oraz daje podstawy do oczekiwania, że kontrola cen transferowych będzie mniej obciążająca. Ponadto, sporządzając taką analizę, podatnik jest w stanie zweryfikować ryzyko uznania warunków transakcji za nierynkowe. Tym samym jest w stanie zidentyfikować transakcje generujące największe ryzyko podatkowe oraz przygotować dla nich stosowną argumentację.

Jeśli po przejściu powyższej procedury nie masz wątpliwości co do rynkowości warunków transakcji oraz kompletności dokumentacji podatkowych, nie ma powodów, aby obawiać się kontroli. W przeciwnym wypadku warto jak najszybciej zająć się udokumentowaniem transakcji, dla których nie zostały opracowane dokumentacje podatkowe oraz przygotowaniem dedykowanej argumentacji dla transakcji, które budzą wątpliwości. Z uwagi, iż w praktyce zewnętrzny doradca potrafi spojrzeć obiektywnie na określony stan z perspektywy ryzyk i zagrożeń, zespół doradców Grant Thornton służy pomocą w zweryfikowaniu Państwa przygotowania do kontroli oraz wsparcia w zakresie ograniczenia lub wyeliminowania nieprawidłowości i związanych z nimi potencjalnych ryzyk podatkowych

Zapraszamy do zapoznania się z nasza usługą audytu cen transferowych

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

 

Newsletter Cen Transferowych
Imię i Nazwisko/Firma*:
Email*:
 
* Zamawiam wykonywanie na moją rzecz na podany przeze mnie adres e-mail usługi newsletter przez Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., w tym obejmującej przesyłanie informacji handlowej.
 
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k z siedzibą w Poznaniu (61-131), przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E w celu korzystania z usługi newsletter, obejmującej otrzymywanie informacji handlowych. Moja zgoda może być odwołana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
*-pola wymagane

Informujemy, że w związku z podaniem przez Ciebie danych osobowych celem otrzymywania newsletter:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k z siedzibą w Poznaniu (61-131), przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000369868, posiadająca NIP: 7781476013, z którą możesz kontaktować się na adres e-mail: info@pl.gt.com;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dostępne są w Polityce Prywatności;
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania przez Ciebie z usługi newsletter, obejmującej przesyłanie informacji handlowej, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. Twoje dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody;
 5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 6. W zakresie jakim Twoje dane przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa;
 8. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne;
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 10. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest agencjom marketingowym, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych);
 11. Twoje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 12. Twoje dane mogą być przetwarzane na serwerach znajdujących się poza Twoim krajem zamieszkania.
 13. Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego tj. USA  podmiotom spełniającym odpowiedni stopień ochrony na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku tzw. Privacy Shield (Tarcza Prywatności).
 14. Oznacza to, ze Twoje dane będą przekazywane tylko takim podmiotom które przestrzegają zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej.
 15. W przypadku przesyłania danych z obszaru Unii Europejskiej do innych krajów, np. Stanów Zjednoczonych, podmioty przetwarzające dane przestrzegają przepisów prawa zapewniających analogiczny poziom ochrony w stosunku do przepisów Unii Europejskiej. Tutaj możesz zapoznać się z bieżącymi decyzjami Komisji Europejskiej dotyczącymi odpowiedniego poziomu ochrony (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en#dataprotectionincountriesoutsidetheeu).
 16. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych jest dostępnych w Polityce Prywatności.

Artykuły powiązane:

Country-by-Country Reporting – narzędzie do(...)

Czytaj więcej →

Obowiązek opracowania globalnej dokumentacji cen(...)

Czytaj więcej →

Analizy rynkowe w dokumentacjach podatkowych

Czytaj więcej →

Dokumentacje podatkowe od 2017 r.(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami