Restrukturyzacja na gruncie cen transferowych14.01.2015

Restrukturyzacja działalności gospodarczej na gruncie cen transferowych jest pojęciem stosunkowo nowym w polskim systemie podatkowym. Przepisy w powyższym zakresie zostały wprowadzone w 2013 r. przez Ministra Finansów do Rozporządzenia ws. Cen Transferowych.

Zgodnie z rozporządzeniem, przez restrukturyzację działalności rozumie się przeniesienie pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk. Co do zasady, obejmuje ono wszelkie procesy związane z przenoszeniem pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych aktywów (np. przeniesienie praw własności do wartości niematerialnych i prawnych), zmianą podziału funkcjonalnego (przenoszenie całej lub części działalności z jednego podmiotu do drugiego) itp.

Należy mieć jednak na uwadze, że nie każde przeniesienie działalności/aktywów jest uznawane za restrukturyzację i podlega regulacjom wprowadzonym przez Ministra Finansów do rozporządzenia. Kluczowa jest ocena „istotności” funkcji, aktywów, ryzyk będących przedmiotem transferu, którą powinno się rozpatrywać w kontekście możliwości przypisania im potencjału do generowania zysku. W przypadku uznania przeprowadzonych pomiędzy podmiotami powiązanymi transferów funkcji, aktywów, ryzyk, za restrukturyzację, w następnej kolejności należy przeprowadzić ocenę, czy taki transfer powinien być odpłatny oraz ustalić wartość ewentualnego wynagrodzenia, biorąc pod uwagę m.in. korzyści i opcje realistycznie dostępne dla podmiotów uczestniczących w restrukturyzacji.

Ceny transferowe

Zapoznaj się z usługą

 

Przenoszenie funkcji, aktywów, ryzyk pomiędzy podmiotami powiązanymi jest tematem wieloaspektowym. Przybiera różne formy, ma różne uzasadnienie i w zależności od okoliczności jego przeprowadzenia odmienna może być też ocena takiego transferu (w tym ocena zasadności ustalenia odpłatności za restrukturyzację).

W mojej ocenie, z uwagi na to, że działania związane z transferem funkcji, aktywów, ryzyk pomiędzy podmiotami powiązanymi dopiero od niedawna podlegają regulacjom o cenach transferowych (jednakże, przepisy te mają również zastosowanie do wszystkich nieprzedawnionych okresów, w których dokonywano restrukturyzacji) i brak jest ugruntowanego stanowiska organów skarbowych oraz sądów administracyjnych sprawia, że działania restrukturyzacyjne są narażone na podwyższone ryzyko podatkowe.

Serdecznie zapraszam na szkolenie dotyczące cen transferowych, w trakcie którego omówione zostanie zagadnienie dotyczące restrukturyzacji na gruncie cen transferowych.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Zmiany w zakresie sporządzania dokumentacji(...)

Czytaj więcej →

Nowe narzędzia Ministra Finansów do(...)

Czytaj więcej →

Określenie obowiązku w zakresie opracowania(...)

Czytaj więcej →

Korekta dochodów podatnika w związku(...)

Czytaj więcej →

Analiza porównawcza (ang. benchmarking) –(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami