Sieć otwartych innowacji w Programie Inteligentny Rozwój – konkurs na granty dla MŚP02.08.2018

Konkurs na granty dla MŚP na pokrycie kosztów transferu technologii w obszarze innowacji produktowej lub procesowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.2. Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii. Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące transferu i wdrożenia technologii.

Co można realizować w ramach wsparcia?

Wsparcie finansowe realizowanych przez przedsiębiorców z sektora MŚP projektów obejmujących zakup licencji lub prawa własności (w rozumieniu wartości niematerialnych i prawnych) innowacyjnej technologii przeznaczonej do wdrożenia w przedsiębiorstwie. Koszt wdrożenia zakupionej technologii nie jest objęty grantem. Grant można uzyskać na koszty nabycia technologii lub uzyskania licencji do technologii, tj.: patentów, know-how oraz innych praw własności intelektualnej (zgłoszenia patentów, wzory użytkowe, zgłoszenia wzorów użytkowych, wzory przemysłowe, zgłoszenia wzorów przemysłowych, prawa autorskie, prawa do chronionych gatunków roślin, topografia układów scalonych). Technologia musi wpisywać się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Doradztwo europejskie

Zapoznaj się z usługą

 

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o grant są mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Wysokość wsparcia

Ogólna pula środków przeznaczona na granty na rok 2018: 30.000.000 PLN

Minimalna wartość nabywanej technologii: 100.000 PLN;

Maksymalna wartość dofinansowania: 200 000 EUR;

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 70% kosztów nabycia technologii.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com

Artykuły powiązane:

Dofinansowanie na badania przemysłowe i(...)

Czytaj więcej →

10 kwietnia rusza dofinansowanie na(...)

Czytaj więcej →

Sieć otwartych innowacji w Programie(...)

Czytaj więcej →

Innowacje w przedsiębiorstwach – rusza(...)

Czytaj więcej →

430 mln zł na współpracę(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami