Sieć otwartych innowacji w Programie Inteligentny Rozwój – pilotażowy konkurs na granty dla MŚP06.10.2017

W pierwszej połowie października rusza pilotażowy konkurs na granty dla MŚP na pokrycie kosztów transferu technologii w obszarze innowacji produktowej lub procesowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.2. Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii. Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące transferu i wdrożenia technologii.

Co można realizować w ramach wsparcia?

Wsparcie finansowe realizowanych przez przedsiębiorców z sektora MŚP projektów obejmujących zakup licencji lub prawa własności (w rozumieniu wartości niematerialnych i prawnych) innowacyjnej technologii przeznaczonej do wdrożenia w przedsiębiorstwie. Koszt wdrożenia zakupionej technologii nie jest objęty grantem.

Grant można uzyskać na koszty nabycia technologii lub uzyskania licencji do technologii, tj.: patentów, know-how oraz innych praw własności intelektualnej (zgłoszenia patentów, wzory użytkowe, zgłoszenia wzorów użytkowych, wzory przemysłowe, zgłoszenia wzorów przemysłowych, prawa autorskie, prawa do chronionych gatunków roślin, topografia układów scalonych). Technologia musi wpisywać się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o grant są mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Wysokość wsparcia

Ogólna pula środków przeznaczona na granty: 10.000.000 PLN

Minimalna wartość projektu: 100.000 PLN;

Maksymalna wartość projektu: 4.000.000 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 70% kosztów nabycia technologii.

Nabór wniosków

Wnioski można składać w terminie od 10 października 2017 roku do 31 października 2017 roku. Termin zakończenia naboru może zostać zmieniony, jeżeli złożone wnioski przekroczą 150% założonej alokacji.

Kolejny nabór planowany jest w pierwszym półroczu 2018 roku.

 

AUTOR: Zuzanna Grzywacz-Melerska, Asystent ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Doradztwo europejskie

Zapoznaj się z usługą
Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

„Szybka ścieżka” dla przedsiębiorstw po(...)

Czytaj więcej →

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w(...)

Czytaj więcej →

Wsparcie realizacji prac badawczo-rozwojowych w(...)

Czytaj więcej →

Projekty aplikacyjne szansą na badania(...)

Czytaj więcej →

Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami