Składki OC a przychód członka zarządu24.06.2014

Wiele spółek opłaca członkom swoich zarządów składki OC z tytułu pełnionych funkcji.

W polisie potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia wskazuje się najczęściej, iż ubezpieczającym jest Spółka, zaś ubezpieczonymi są zarówno Spółka, jak i m.in. członkowie zarządów i rad nadzorczych, a ponadto ich współmałżonkowie, partnerzy, konkubenci, spadkobiercy, wykonawcy testamentu i reprezentanci prawni w związku z popełnionymi przez ww. osoby nieprawidłowymi zachowaniami objętymi ochroną ubezpieczeniową.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szereg zdarzeń. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w przypadku, gdy przeciwko ubezpieczonemu zostanie m. in. wniesione roszczenie o odszkodowanie z tytułu szkody majątkowej powstałej w wyniku jego nieprawidłowego zachowania (zdefiniowanego jako działanie błędne lub poczytywane za błędne lub poczytywane za błędne, w tym naruszenie praw pracowniczych). Ubezpieczenie obejmuje także zachowanie w formie zaniechania, które spowodowało powstanie szkody majątkowej.  Dodatkowo umowa ubezpieczenia obejmuje także pokrycie sądowych i pozasądowych kosztów obrony, koszty naprawy wizerunku czy regresowe roszczenia Spółki o zwrot poniesionych kosztów kar, grzywien czy sankcji.

W tego typu umowach ubezpieczająca spółka nie jest najczęściej zobligowana do przekazywania ubezpieczycielowi listy osób wchodzących w skład poszczególnych organów, wartość składki nie zmienia się też wraz ze zmianami osobowymi w organach. W ogólnych warunkach ubezpieczenia osoby ubezpieczone zostały zdefiniowane jako osoby fizyczne, które wykonują, wykonywały  lub będą wykonywały w ubezpieczonych spółkach czynności określone w warunkach ubezpieczenia.

Prywatny: Bieżące doradztwo podatkowe

Zapoznaj się z usługą

 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zatem osoby wchodzące w skład organów w określonym w polisie czasie, co do tożsamości których na moment zapłaty składki Spółka może nie mieć wiedzy (skład może ulegać zmianom).

W takiej sytuacji organy podatkowe coraz częściej uznają, iż osoby objęte ochroną (z uwagi na ich zmienny krąg) nie uzyskują przychodu. Zgadzają się z podatnikami, że nie będzie możliwym zidentyfikowanie kręgu osób objętych ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Objęcie ubezpieczeniem grupy osób, niemożliwej do zidentyfikowania, stanowi tym samym okoliczność uniemożliwiającą przypisanie przychodu z tego tytułu konkretnej osobie.  Skutkiem tego wartość zapłaconej przez spółkę składki ubezpieczeniowej nie stanowi dla osób objętych zakresem ubezpieczenia, zdefiniowanych w opisie stanu faktycznego, przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 11 ust. 1 Ustawy PIT. Na spółce nie ciąży też obowiązek pobrania i wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Uznano tak m. in. w:

– interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 5 maja 2014 r., nr ILPB1/415-132/14-2/TW,

– interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2012 r., nr IPPB4/415-149/12-2/JK3,

– interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 5 marca 2013 r. nr ILPB2/415-1104/12-3/JK,

– interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 marca 2013 r. nr ITPB2/415-1105/12/RS.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Obowiązek informacyjny i nowe klauzule(...)

Czytaj więcej →

RODO – czego robić nie(...)

Czytaj więcej →

Przekształcenie umów zawartych przed 22(...)

Czytaj więcej →

30 października dowiemy się, co(...)

Czytaj więcej →

Nowe struktury e-Sprawozdań

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami