Spółki z sektora deweloperskiego okiem inwestora16.08.2016

Od kilku lat rynek deweloperski znajduje się w dobrej kondycji i jest bacznie obserwowany przez inwestorów. Na rynku pierwotnym pojawia się coraz więcej mieszkań oraz powierzchni biurowych, których sprzedaż lub najem nie stanowi dla deweloperów większej trudności zapewniając względnie wysoki poziom rentowności. Mając na względzie zainteresowanie sektorem przeanalizowaliśmy jak sytuacja finansowa spółek publicznych działających w branży wpływa na ich wycenę rynkową.

Analizie poddaliśmy spółki wchodzące w skład indeksu deweloperskiego GPW. Na podstawie wartości mnożników rynkowych poszczególnych spółek stworzyliśmy ranking spółek, które cieszą się największą przychylnością inwestorów.

KLUCZOWE WNIOSKI Z RAPORTU
  • Spółkami najlepiej postrzeganymi przez rynek są Buwog AG, Orion Investment S.A., Atal S.A., Globe Trade Centre S.A. Podmioty te jako jedyne przekroczyły poziom 100 punktów na 136 możliwych w naszym Rankingu.
  • Spółki prowadzące działalność związaną z budownictwem oraz zarządzaniem nieruchomościami są lepiej postrzegane przez inwestorów niż spółki, których działalność skoncentrowana jest na jedynie na budownictwie. Co równie ciekawe spółki te charakteryzują się wyższą medianą rentowności na działalności operacyjnej. Tak więc dywersyfikacja działalności wpływa pozytywnie nie tylko na wyniki spółki, ale także na sprzyja przychylności inwestorów.
  • Osiąganie coraz wyższej rentowności nie jest jednak gwarantem coraz lepszego postrzegania spółki przez inwestorów. Z pewnością jednak trudniej jest o przychylność inwestorów spółkom osiągającym ujemne wyniki.
  • 25 spośród 34 analizowanych spółek osiągnęło wskaźnik ceny akcji do wartości kapitałów własnych na jedną akcję (P/BV) poniżej 1. Oznacza to, że wiele spółek wycenianych jest przez rynek poniżej wartości posiadanych kapitałów własnych spółki.
Rafał Śmigórski
Partner w Grant Thornton

Atrakcyjność sektora zachęca wielu przedsiębiorców do podejmowania przedsięwzięć o charakterze deweloperskim. Wyniki finansowe spółek publicznych wyznaczają punkt odniesienia dla oceny działalności prowadzonej przez pozostałe podmioty , natomiast wycena akcji przez rynek publiczny detrerminuje sposób określania wartości spółek z branży.

W większości przypadków spółki deweloperskie są wyceniane poniżej ich wartości księgowej, z drugiej strony mediana wskaźnika EV/EBITDA wynosi 11,3. Warto odnotować, że wyższe wskaźniki wyceny dotyczą podmiotów, które łączą działalność deweloperską z zarządzaniem nieruchomościami. Dywersyfikacja działalności w ramach dwóch z wymienionych aktywności pozwala również na uzyskanie wyższej rentowności.

Te oraz inne równie ciekawe wnioski znajdziecie Państwo w naszym raporcie Ranking spółek z indeksu sektora deweloperskiego. Zachęcam do lektury!

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Zmiany w podatkach 2019 –(...)

Czytaj więcej →

Nowe CYBERobowiązki dla 2000 firm

Czytaj więcej →

RODO – co nowego dla(...)

Czytaj więcej →

Kobiety na rynku pracy –(...)

Czytaj więcej →

PPE kontra PPK – co(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami