Student za granicą05.06.2014

Dochody studentów to ostatnia kategoria przychodów osób fizycznych, którą omówimy w naszym cyklu. Specjalne zasady opodatkowania dochodów osób uczących się wprowadzono w celu ułatwienia studentom wyjazdów na zagraniczne stypendia. Zgodnie z art. 20 MK OECD.

Świadczenia otrzymywane na utrzymanie, kształcenie lub odbywanie praktyki przez studenta lub praktykanta, który przebywa w pierwszym umawiającym się państwie wyłącznie w celu kształcenia się, odbywania praktyki lub szkolenia, a który ma miejsce zamieszkania w drugim państwie (lub miał bezpośrednio przed przybyciem do pierwszego państwa) nie podlegają opodatkowaniu w pierwszym państwie, jeżeli świadczenia te pochodzą ze źródeł spoza tego państwa.

W świetle regulacji świadczenia otrzymywane przez studenta są opodatkowane tylko w kraju jego rezydencji pod warunkiem spełnienia trzech następujących warunków:

  • student /praktykant jest rezydentem tego państwa (tj. innego państwa niż kraj goszczący, w którym pobiera nauki) lub był jego rezydentem tego tuż przed przybyciem do kraju studiów/praktyki,
  • celem przebywania w kraju studiów/praktyki jest wyłącznie pobieranie nauki,
  • płatności otrzymane przez studenta/praktykanta (stypendium na utrzymanie, zapłata czesnego itp.) są otrzymywane ze źródeł zlokalizowanych poza krajem, w którym pobiera on naukę.

Ceny transferowe

Zapoznaj się z usługą

 

W przypadku, gdy polski student wyjedzie na studia do innego kraju (np. do Wielkiej Brytanii), celem jego pobytu za granicą jest pobieranie nauki, a wypłata stypendium dokonywana jest z Polski, uzyskane dochody opodatkowane będą wyłączenie w Polsce.

Zgodnie z Komentarzem do MK OECD, pod pojęciem studenta należy rozumieć każdą osobę uczącą się w ramach systemu edukacji, w tym również studentów studiów doktoranckich. Nie zalicza się do studentów osób, które zakończyły proces edukacji, a podejmują za granicą dodatkowe kwalifikacje (np. studia podyplomowe, MBA). Praktykanci natomiast to osoby, które uzyskują wiedzę praktyczną do wykonywania zawodu. Podobnie jak w przypadku studentów, praktyka winna odbywać się w ramach określonego cyklu kształcenia w zawodzie – nie można traktować jak praktykantów osób, które zakończyły proces kształcenia, a jedynie uzupełniają za granicą wiedzę praktyczną np. w ramach korporacyjnych szkoleń.

Należy tu jeszcze dodać, że student/praktykant może podejmować pracę w kraju goszczącym, ale musi wykazać się dużą ostrożnością. Jeżeli państwo, w którym odbywa studia/praktykę uzna, że celem jego przebywania jest np. działalność zarobkowa, a nie nauka, to powyższe zwolnienie z opodatkowania stypendium w kraju goszczącym nie będzie miało zastosowania.

Niniejszy artykuł zamyka zagadnienie opodatkowania dochodów z pracy w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Kolejny artykuł cyklu będzie poświęcony ostatniej kategorii dochodów – tak zwanych „innych dochodów”.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Obowiązek informacyjny i nowe klauzule(...)

Czytaj więcej →

RODO – czego robić nie(...)

Czytaj więcej →

Przekształcenie umów zawartych przed 22(...)

Czytaj więcej →

30 października dowiemy się, co(...)

Czytaj więcej →

Nowe struktury e-Sprawozdań

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami