Termin rozliczenia podatku VAT w przypadku niezwrócenia opakowania, od którego pobrano kaucję02.02.2015

Minister Finansów wskazuje, że pojęcie „terminu”, z punktu widzenia prawa, może mieć dwojakie znaczenie. Z jednej strony jest to określony moment w czasie (np. 31 grudnia 2014 r.), z drugiej zaś określony okres czasu, który ma swój początek i koniec (np. 14 dni).

Zgodnie z art. 29a ust. 12 Ustawy VAT w przypadku niezwrócenia przez nabywcę opakowania kaucjonowanego podstawę opodatkowania podwyższa się o wartość tego opakowania:

1. w dniu następującym po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowania – jeżeli tego opakowania nie zwrócono w terminie określonym w umowie,

2. 60. dnia od dnia wydania opakowania – jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu tego opakowania.

Zdaniem organu wydającego interpretację indywidualną nr ITPP1/443-1214/14/MN z dnia 2 stycznia 2015 r., dla rozstrzygnięcia zagadnienia, w którym momencie powstanie obowiązek podatkowy, gdy nabywca nie zwróci kaucjonowanego opakowania, kluczowym staje się ustalenie, czy w umowie łączącej strony określono termin zwrotu opakowań zwrotnych, czy też nie określono tego terminu.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (hurtownik), sprzedając towar będzie pobierał od odbiorców kaucję z tytułu opakowań zwrotnych. Umowa pomiędzy Wnioskodawcą a jego odbiorcami będzie zawierała zapis stanowiący, iż ostatecznym terminem zwrotu opakowań jest zakończenie współpracy pomiędzy podmiotami. Zarazem istniała będzie możliwość rozliczenia kaucji we wcześniejszym terminie, tj. w przypadku obustronnej zgody na takie rozliczenie opakowań.

Termin rozliczenia – to znaczy?

Jak wskazał fiskus, przepisy Ustawy VAT nie definiują pojęcia „termin”. Według internetowego Słownika Języka Polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl) pojęcie „termin” oznacza „czas przeznaczony na wykonanie jakiegoś zadania; też: konkretna data, kiedy ma coś nastąpić”.

Pojęcie „terminu”, z punktu widzenia prawa, może mieć dwojakie znaczenie. Z jednej strony jest to określony moment w czasie (np. 31 grudnia 2014 r.), z drugiej zaś określony okres czasu, który ma swój początek i koniec (np. 14 dni).

Również na gruncie Kodeksu postępowania cywilnego pojęcie terminu procesowego oznacza okres (wyrażony w dniach, tygodniach, miesiącach i latach bądź datę (dzień, godzinę), w jakich podmiot procesu cywilnego powinien (może) dokonać konkretnej czynności procesowej, realizując w ten sposób swoje uprawnienia (obowiązek) procesowe.

Prywatny: Bieżące doradztwo podatkowe

Zapoznaj się z usługą

Określenie terminu

Zatem – w ocenie organu – termin dotyczący zwrotu opakowania zwrotnego winien zostać określony jako moment w czasie, natomiast w przedstawionych okolicznościach sprawy określenie terminu poprzez zdarzenie przyszłe, które jest niepewne (tj. zakończenie współpracy), nie może być równoznaczne w tym, że umowa przewiduje, że określono termin opakowań zwrotnych, o którym mowa w art. 29a ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług. Również uregulowanie umowne, zgodnie z którym rozliczenie opakowań nastąpi w przypadku zgodnej woli stron co do tego rozliczenia, jest zdarzeniem niepewnym, które nie może skutkować uznaniem, że mamy do czynienia z umownym określeniem terminu zwrotu opakowań zwrotnych”.

Według organu wydającego interpretację termin do dokonania określonej czynności, tu: zwrotu opakowania zwrotnego, nie może być określony zdarzeniem niepewnym i nieumiejscowionym w czasie. Nie sposób bowiem przewidzieć, kiedy zostanie zakończona współpraca z danym kontrahentem i czy w ogóle nastąpi zakończenie tej współpracy.

Dlatego też, przy tak sformułowanych ustaleniach umownych Wnioskodawca będzie zobowiązany zwiększyć podstawę opodatkowania o wartość opakowań zwrotnych 60. dnia od dnia wydania opakowania, gdyż w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

NSA: „pierwsze zasiedlenie” niezgodne z(...)

Czytaj więcej →

Ile odliczyć podatku VAT od(...)

Czytaj więcej →

Kolejna zmiana Ustawy VAT

Czytaj więcej →

Odliczanie VAT w dwóch kolejnych(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami