Usługi o niskiej wartości dodanej – problem z ustaleniem wartości rynkowej20.01.2015

Wprowadzenie przez Ministra Finansów do Rozporządzenia ws. Cen Transferowych odrębnej kategorii usług zdefiniowanych jako “usługi o niskiej wartości dodanej” doprecyzowało przepisy dotyczące cen transferowych i ułatwiło podatnikom obronę rynkowości rozliczeń często spotykanych w Grupach Kapitałowych.

Przedmiotem usług o niskiej wartości rynkowej są usługi wspierające o charakterze rutynowym, wspomagające podstawową działalność usługobiorcy, często określane w praktyce jako management fee lub usługi wsparcia. Najczęściej usługi o niskiej wartości dodanej są świadczone przez wyspecjalizowane podmioty na rzecz wielu członków należących do danej grupy kapitałowej. Warunkiem stosowanie regulacji dotyczących usług o niskiej wartości jest prawidłowa kwalifikacja świadczeń.

Najbardziej popularnym i akceptowalnym przez organy podatkowe sposobem ustalenia wynagrodzenia za usługi o niskiej wartości jest powiększenie kosztów ponoszonych przez usługodawcę o odpowiednią marżę. Właściwe zastosowanie tej metody wymaga prawidłowego wyznaczenia tzw. bazy kosztowej, a więc kosztów, które mogą być brane pod uwagę przy kalkulacji wynagrodzenia oraz klucza ich alokacji (podziału pomiędzy usługobiorców).

Ostatecznie kluczowym elementem kalkulacji jest wyznaczenie rynkowego poziomu narzutu marży.

Ceny transferowe

Zapoznaj się z usługą

 

Wskazówki w tym zakresie zostały zamieszczone  w Komunikacie Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu ekonomiczno-społecznego w sprawie prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych (Komunikat) jak i w drafcie wytycznych OECD w sprawie usług o niskiej wartości dodanej „Proposed modifications to chapter VII of transfer pricing guidelines relating to low value adding intra-group services” (obecnie oddanego do publicznych konsultacji). W wymienionych dokumentach zostały zarekomendowane konkretne rekomendacje wysokości narzutu marży., jak powinien być stosowany przy kalkulacji wynagrodzenia za usługi o niskiej wartości dodanej:

– 3-10% – Komunikat;

– 2-5% – draft wytycznych OECD;

Co prawda polski Ustawodawca nie odniósł się jeszcze do proponowanych przedziałów rynkowych ani też nie wskazał rekomendowanej metody ustalania rynkowego narzutu. Oparcie się na rekomendacjach OECD i Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych powinno jednak zapewniać wysokie bezpieczeństwo polskim podatnikom.

Zapraszamy państwa na najbliższe szkolenia z cen transferowych w Krakowie i w Katowicach.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Arbitraż jako narzędzie uzgadniania stanowiska(...)

Czytaj więcej →

Dopłaty powyżej przyjętego w umowie(...)

Czytaj więcej →

Pracownicy państwowi – specjalne zasady(...)

Czytaj więcej →

Dlaczego malarz nie jest artystą(...)

Czytaj więcej →

Nagroda dla sprzedawcy nie korzysta(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami