Usługi zarządzania- ocena przydatności a ceny transferowe18.06.2014

Popularną kategorią usług, występującą dość często w Grupach wielonarodowych są tzw. usługi wsparcia, polegające na świadczeniu przez wyspecjalizowaną spółkę szeregu usług wspierających działalność podstawową innych podmiotów z Grupy (np. zarządzanie finansowe, administracja, marketing, IT).

Zgodnie z przepisami dotyczącymi rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi – ceny ustalane w takich transakcjach powinny odpowiadać cenom rynkowym.

Ocena zasadności zaliczenia wydatku na zakup usług niematerialnych do kosztów podatkowych powinna dodatkowo obejmować analizę relacji pomiędzy racjonalnie oczekiwanymi korzyściami usługobiorcy a poniesionymi kosztami.

Innymi słowy, aby uznać warunki transakcji za rynkowe i zakwalifikować dany wydatek do kosztów podatkowych musi on: po pierwsze musi mieć swoje uzasadnienie ekonomiczne, tj. mieć związek z prowadzoną działalnością i osiąganymi przychodami, po drugie musi być ustalony na poziomie ceny rynkowej

Posiłkując się wyrokiem I SA/Gd 1471/13 z dnia 21.01.2014 r., można przyjąć, iż ocena racjonalności ponoszenia wydatków na zakup usług niematerialnych oraz ich wysokości powinna obejmować analizę następujących aspektów:

  • sposób ustalania bazy kosztowej będącej podstawą do ustalania wynagrodzenia za świadczone usługi (tj.  jakie koszty usługodawca uwzględnia przy kalkulacji ceny),
  • sposób alokacji kosztów (min. stosowanych kluczy alokacji) a także wysokość zastosowanej marży (tj. czy baza kosztowa została racjonalnie podzielona między poszczególnych usługobiorców i czy zyskowność usługodawcy kształtuje się na poziomie rynkowym),
  • dowody materialne, dokumentujące faktyczne uzyskanie świadczeń (tj. raporty, korespondencję mailową itp.),
  • strukturę zatrudnienia w spółce, w celu ustalenia czy podatnik realizuje zadania zbieżne z przedmiotem nabywanych usług we własnym zakresie (weryfikacja ekonomiczna zasadność ponoszonych wydatków).

Ceny transferowe

Zapoznaj się z usługą

 

W razie pytań prosimy o kontakt z jednym z naszych specjalistów z zespołu cen transferowych.

Dodatkowo, zapraszamy na szkolenie dotyczące cen transferowych organizowane przez Zespół cen transferowych Grant Thornton w Poznaniu w dniu 08.07.2014 r. Zagadnienia związane z zakupem usług niematerialnych są jednym z punktów agendy szkolenia.

Szczegóły znajdą Państwo [TUTAJ]

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Obowiązek informacyjny i nowe klauzule(...)

Czytaj więcej →

RODO – czego robić nie(...)

Czytaj więcej →

Przekształcenie umów zawartych przed 22(...)

Czytaj więcej →

30 października dowiemy się, co(...)

Czytaj więcej →

Nowe struktury e-Sprawozdań

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami