W którym miesiącu opodatkować usługę transportową, gdy pomyliliśmy nabywcę?19.01.2015

Zdaniem Ministra Finansów wystawienie faktury na prawidłowego kontrahenta nie powoduje powstania obowiązku podatkowego z tytułu  VAT w nowym terminie, tj. w  terminie wystawienia faktury.

Występująca z wnioskiem o interpretację indywidualną Spółka chciała wiedzieć czy prawidłowo opodatkowała po raz drugi usługę wykonaną w czerwcu 2014 r.

W stanie faktycznym Spółka wskazała, że wykonała usługę transportową w miesiącu czerwcu 2014 r. i opodatkowała ją w dacie wykonania. W miesiącu lipcu 2014 r. okazało się, że ww. usługa została zafakturowana na błędnego kontrahenta. Zatem Spółka w miesiącu lipcu 2014 r. wystawiła fakturę korygującą „in minus” na błędnego kontrahenta i wystawiła fakturę na właściwego nabywcę. Również za miesiąc lipiec 2014 r. Spółka zadeklarowała podatek należny z faktury wystawionej w miesiącu lipcu na faktycznego nabywcę. W miesiącu sierpniu 2014 r. Spółka otrzymała potwierdzoną fakturę korygującą od błędnego kontrahenta i za ten miesiąc w deklaracji VAT-7  wykazała w podatku należnym korektę podatku „in minus”.

Organ wydający interpretację podatkową wskazał, iż w art. 19a Ustawy VAT ustawodawca nie przewidział powstania obowiązku podatkowego dla usług transportowych na szczególnych zasadach, zatem obowiązek ten – stosownie do art. 19a ust. 1 – powstaje z chwilą wykonania usługi.

Doradztwo podatkowe

Zapoznaj się z usługą

 

Podkreślił, że w miesiącu lipcu 2014 r. nie nastąpiło wykonanie usługi – „usługa transportowa została wykonana w miesiącu czerwcu 2014 r. i w tym miesiącu powinna zostać opodatkowana oraz za ten miesiąc powinien zostać rozliczony podatek z tytułu jej wykonania. Zgodnie z art. 19a ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi a nie z chwilą wystawienia faktury.

A zatem Spółka usługę transportową wykonaną w czerwcu 2014 r. winna opodatkować i podatek wykazać w rozliczeniu za czerwiec 2014 r. tj. w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka prawidłowo wykazała w deklaracji VAT-7 za miesiąc lipiec 2014 roku kwotę podatku należnego z wystawionej faktury na faktycznego odbiorcę, należało uznać za nieprawidłowe.”

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5.12.2014 r. nr IPTPP4/443-655/14-4/BM.

Pamiętajmy, że od 1 stycznia 2014 r. zmieniły się zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego.

Zasadą jest, że obowiązek ten powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub z chwilą wykonania usługi.

Natomiast szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, jakim jest moment wystawienia faktury, został przewidziany jedynie z tytułu:

  1. świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych na rzecz podatników,
  2. dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1) na rzecz podatników,
  3. czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług na rzecz podatników,
  4. dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
  5. świadczenia usług telekomunikacyjnych,
  6. wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,
  7. najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
  8. ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
  9. stałej obsługi prawnej i biurowej,
  10. dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

przy czym w odniesieniu do pkt 4-10 z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Analiza zyskowności sektora usług transportowych

Czytaj więcej →

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności –(...)

Czytaj więcej →

Środki transportu a podatek u(...)

Czytaj więcej →

Kontrola podatkowa pod kontrolą

Czytaj więcej →

Jak zgłosić auto do Urzędu(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami