Wejście na giełdę łatwiejsze dzięki dotacjom28.10.2016

Unia Europejska postanowiła pomóc małym i średnim przedsiębiorcom zadebiutować na giełdzie. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock, firmy będą mogły otrzymać dotacje na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym lub dłużnym z rynku GPW, New Connect, zagranicznych rynków regulowanych, rynku obligacji Catalyst.

Wejście na giełdę to ważne i za razem kosztowne wydarzenie dla każdej spółki. Korzyści płynące z debiutu giełdowego często stanowią kamień milowy w rozwoju firmy. Dzięki wejściu na giełdę spółki zyskują łatwiejszy i tańszy dostęp do kapitału zewnętrznego, gdyż banki i fundusze lepiej oceniają ryzyko ich finansowania. Inną korzyścią jest wzrost wiarygodności przedsiębiorstwa wśród partnerów i pracowników firmy.

Kosztowny debiut na giełdzie

Od momentu podjęcia formalnej decyzji o wejściu spółki na giełdę do chwili rzeczywistego jej debiutu mija przeciętnie od kilu do kilkunastu miesięcy. Taki stan rzeczy związany jest z koniecznością opracowania odpowiedniej strategii rozwoju firmy, przygotowaniem się od strony technicznej do wdrożenia nowego sposobu raportowania, długością procesu selekcji właściwych partnerów w obszarze prawnym, finansowym, a także czasem wyboru audytorów, którzy zbadają sprawozdanie finansowe.

Proces przygotowania się spółki do wejścia na giełdę jest nie tylko długi, ale i kosztowny. Na jego wysoką cenę składają się koszt usług doradczych oraz procedury due diligence, a także koszty opracowania konspektu informacyjnego, badania bilansu i przygotowania dokumentacji dla Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych.

Doradztwo europejskie

Zapoznaj się z usługą

Unijne wsparcie dla MŚP wchodzących na giełdę

Unia Europejska postanowiła pomóc małym i średnim przedsiębiorcą, finansując część kosztów związanych z wejściem spółki na giełdę. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock, firmy będą mogły otrzymać dotacje na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym lub dłużnym z rynku GPW, New Connect, zagranicznych rynków regulowanych, rynku obligacji Catalyst. Kwota dofinansowania jaką będzie mogło otrzymać przedsiębiorstwo zależy od wyboru rynku, dla którego przygotowywana jest dokumentacja:

– dla rynku NewConnect do100.000,00 zł

– dla rynku GPW i zagranicznych rynków regulowanych do 800.000,00 zł

– dla rynku Catalyst, w przypadku wprowadzenia obligacji do 80.000,00 zł

– dla rynku Catalyst, wprowadzenie kolejnej emisji obligacji do 60.000,00 zł

Alokacja w ramach konkursu wynosi 10,6 mln zł. Nabór wniosków przewidziano od 21 listopada 2016 r. do 20 listopada 2017 r.

AUTOR: Monika Jasieniecka, Specjalista, Doradztwo Europejskie

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Obowiązek informacyjny i nowe klauzule(...)

Czytaj więcej →

RODO – czego robić nie(...)

Czytaj więcej →

Przekształcenie umów zawartych przed 22(...)

Czytaj więcej →

30 października dowiemy się, co(...)

Czytaj więcej →

Nowe struktury e-Sprawozdań

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami