Z nowym rokiem, nowym strategicznym krokiem21.01.2014

Początek roku to moment refleksji i podsumowań oraz tworzenia planów na przyszłość. Również w firmach. To także czas przeglądu i rewidowania przez przedsiębiorstwa planów strategicznych. Czy strategia firmy jest aktualna? Czy odpowiada realiom rynkowym? Czy przewaga konkurencyjna, która zbudowaliśmy jest do utrzymania? Czy posiadam ku temu odpowiednie zasoby ludzkie i kapitałowe? W toku bieżących spraw, z początkiem nowego roku, warto się na chwilę zatrzymać, dokonać analizy i odpowiedzieć na te kluczowe dla przyszłości biznesu pytania. Po raz pierwszy lub ponownie. 

Przemyślane, oparte o rzetelne informacje i spójne decyzje strategiczne zarządzających zwiększają szanse sukcesu przedsiębiorstwa na rynku. Dobra strategia to nie oderwany od rzeczywistości dokument schowany w szufladzie prezesa czy też wizja rozwoju biznesu oparta o intuicję właściciela (ta jest konieczna, lecz niewystarczająca). To praktyczny i realny do wdrożenia w określonym czasie plan rozwoju, który powinien konkretyzować następujące elementy (por. rysunek obok):

  • Obszar działania: Jakie produkty (usługi) oferujemy? W których segmentach rynku? Na jakim obszarze geograficznym? Jakie kluczowe technologie wykorzystujemy? Skąd pochodzi nasza wartość dodana w łańcuchu wartości?
  • Sposób działania: Planujemy ekspansję produktów czy geograficzną? Będziemy rozwijać się poprzez wzrost organiczny, fuzje, przejęcia, licencjonowanie, franszyzę czy joint-venture? W jakiej kolejności?
  • Czas działania: W jakiej sekwencji podejmować kroki rozwojowe, by zwiększyć szansę na sukces? Jakich ludzi i ile kapitału potrzebujemy? Czy będziemy działać pod presją czasu? Czy będziemy wystarczająco wiarygodni dla instytucji finansowych i kontrahentów?
  • Kluczowe czynniki sukcesu: Co nas wyróżnia na tle konkurencji – cena, cechy produktu, obsługa klienta, marka? Dlaczego klienci to cenią? Jak zmieniają się ich potrzeby? W jakie elementy przewagi konkurencyjnej zamierzamy inwestować?
  • Źródła zysków: Czy źródłem zysków jest wysoka cena uzyskiwana ze względu na np. unikalne cechy produktu (usługi) czy przewaga kosztowa oparta o np. ekonomikę skali, proces technologiczny, skuteczną współpracę z dostawcami? W jaki sposób będziemy zwiększać przychody? Jak efektywniej zarządzać kosztami?

Strategie rozwoju

Zapoznaj się z usługą

 

W działalności małych i średnich przedsiębiorstw znamienne jest to, iż bardzo często funkcjonują bez jasno określonych, mierzalnych i osadzonych w czasie celów strategicznych. W efekcie tracą sporo energii i środków na realizację nieskoordynowanych i niekonsekwentnych działań. Nowy rok to doskonały pretekst do tego, by na nowo ocenić potencjał rynkowy, dokonać przeglądu prowadzonego biznesu i skoncentrować się na najbardziej rentownych i perspektywicznych działaniach.

Rys. Praktyczna, konkretna i realna do wdrożenia strategia na przykładzie IKEA

z_nowym_rokiem_nowym_strategicznym_krokiem_final_0

Źródło: Opracowanie Grant Thornton na podstawie www.ikea.com oraz D.C. Hambrick, J.W. Fredrickson, „Are you sure you have a strategy?”, The Academy of Management Executive, Listopad 2001

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Analiza zyskowności sektora usług transportowych

Czytaj więcej →

6 kroków do zbudowania kultury(...)

Czytaj więcej →

Część integracyjno-rozrywkowa dla kontrahenta to(...)

Czytaj więcej →

Istotne zmiany na rynku NewConnect

Czytaj więcej →

Akademia Podatkowa – Wystąpienie wspólnika(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami