Zmiany w podatkach dochodowych od 2015 roku wymagają określonych działań już teraz17.12.2014

Szanowni Państwo!
Zanim, z szampanem w ręku, powitamy Nowy Rok, warto prześledzić zmiany w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2015 roku i zastanowić się, czy określonych działań nie należałoby podjąć jeszcze przed końcem bieżącego roku. Poniżej prezentujemy subiektywne zestawienie czynności, których nie należy odkładać do Nowego Roku:

1. Wdrożenie lub dostosowanie polityki korzystania z samochodów służbowych przez pracowników – w związku z wprowadzeniem w Ustawie PIT zasad opodatkowania korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych należy wprowadzić zmiany w istniejących zasadach korzystania z samochodów służbowych, dostosowując je do nowych przepisów. Warto pamiętać, że zryczałtowane kwoty za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych co do zasady podlegają składkom ZUS, ale jeśli zadbamy o właściwe zapisy w polityce korzystania z samochodów, uniknięcie składek ZUS wydaje się możliwe.

Największe emocje w tym temacie budzą jednak nieoficjalne wyjaśnienia Ministra Finansów, iż ustawowy ryczałt nie zawiera kosztów paliwa użytego do jazd prywatnych. Miejmy nadzieję, że prowadzenie żmudnej ewidencji przebiegu pojazdu, aby móc ustalić wartość paliwa wykorzystanego do celów prywatnych, nie będzie konieczne.

2. Cienka kapitalizacja – od Nowego Roku pożyczki udzielone przez podmioty powiązane nadal będą podlegać restrykcjom „cienkiej kapitalizacji”, przy czym rozszerzy się krąg podmiotów, od których zaciągnięte pożyczki podlegać będą cienkiej kapitalizacji. Ponadto poziom zadłużenia po Nowym Roku (ale nie do wszystkich pożyczek), który obecnie porównywany jest z 3-krotnością kapitału zakładowego, będzie porównywany z wysokością kapitału własnego bez zastosowania mnożnika.

Podatnicy będą też mieli możliwość wyboru alternatywnej metody liczenia wysokości odsetek, stanowiącej koszt uzyskania przychodu, zależnej od poziomu „podatkowej wartości aktywów” oraz poziomu zysku operacyjnego o ile dokonają terminowego zgłoszenia. Aby ustalić, według jakich zasad zaliczymy do kosztów uzyskania większą kwotę odsetek od pożyczek należy przed upływem terminu zgłoszenia dokonać symulacji danych finansowych na najbliższe lata. Warto też pamiętać, że  udzielenie pożyczek do końca roku przez podmioty pośrednio powiązane pozwoli na uniknięcie przedmiotowych restrykcji, a także opłacalnym może okazać się spłata starych pożyczek wobec podmiotów powiązanych przed końcem roku i zaciągnięcie nowych pożyczek od ww. podmiotów po Nowym Roku.

Doradztwo podatkowe

Zapoznaj się z usługą

 

3. Zagraniczne Spółki Kontrolowane („CFC”)– nowe przepisy wprowadzają szereg wymogów administracyjnych i sprawozdawczych (w tym posiadania rejestru i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych) w przypadku posiadania udziału w spółkach spełniających definicję „CFC”. Co do zasady, mogą to być:

  • spółki w rajach podatkowych,
  • spółki w państwach o stawce podatku dochodowego niższej niż 14,25%, których co najmniej 50% przychodów to przychody bierne (zyski kapitałowe, dywidendy, odsetki lub należności licencyjne),
  • spółki, które nie prowadzą rzeczywistej działalności gospodarczej.

W związku z nowymi przepisami podatnicy już teraz powinni:

  • przeanalizować posiadane inwestycje zagraniczne pod kątem wpływu przepisów o CFC,
  • zidentyfikować podmioty, dla których niezbędne będzie prowadzenie rejestru, ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych i składanie zeznań podatkowych dla zagranicznych spółek zależnych,
  • dokonać restrukturyzacji grupy w celu uniknięcia restrykcyjnych przepisów, np. poprzez „wyjście” z podmiotów zlokalizowanych w raju podatkowym.

4. Przekazywanie deklaracji drogą elektroniczną – od 1 stycznia 2015 r., w odniesieniu do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r., większość deklaracji, w tym CIT-8, IFT-2 oraz PIT-11 należy składać urzędom skarbowym wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w przepisach ustawy – Ordynacja podatkowa. Oznacza to obowiązek ich przesyłania w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym (BPE). Już dzisiaj warto pomyśleć o dopełnieniu wszelkich formalności, w szczególności złożenia pełnomocnictwa (UPL-1), które upoważnia do korzystania z systemu e-Deklaracje. Więcej na ten temat piszemy na naszym blogu.

To tylko wybrane zagadnienia, nad którymi warto się pochylić jeszcze przed końcem roku. Choć zmiany, jakie zaczną obowiązywać od stycznia 2015 r. są znane, wątpliwości interpretacyjnych nie da się uniknąć.

Będziemy dla Państwa śledzić pojawiające się Komunikaty Ministra Finansów oraz wydawane interpretacje ogólne lub indywidualne i informować o przyjętych rozwiązaniach w mailingach w nowym roku.

Dziękujemy Państwu za cały rok spędzony z nami, za czas i uwagę poświęconą lekturze naszych mailingów. Mamy nadzieję, że w kolejnym roku nasze publikacje również znajdą Państwa zainteresowanie. Życzymy Państwu zdrowych, wesołych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów w Nowym, 2015, Roku.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Odzyskaj podatek od czynności cywilnoprawnych

Czytaj więcej →

Krajowy Rejestr Karny

Czytaj więcej →

Nie zawsze zapłacimy podatek u(...)

Czytaj więcej →

Kolejna zmiana Ustawy VAT

Czytaj więcej →

Środki transportu a podatek u(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami