Zwrot podatku VAT podróżnym – Tax Free04.03.2014

Osoby fizyczne mieszkające poza granicami Unii Europejskiej, które dokonały zakupów w Polsce, mają możliwość przy spełnieniu określonych warunków, odzyskania zapłaconego podatku VAT.

Zasady zwrotu podatku podróżnym zostały uregulowane w Ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług w art. 126-130.

Ze zwrotu podatku może skorzystać osoba fizyczna zwana “podróżnym” która:

 • nieposiada stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, które ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu tożsamości,
 • wywiozła towar poza terytorium wspólnoty, w stanie nienaruszonym, w bagażu osobistym, nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonała zakupu.

Ponadto należy podkreślić, iż zwrot podatku, przysługuje podróżnym jedynie w przypadku zakupu towarów u podatników, którzy:

 • są zarejestrowani jako podatnicy podatku,
 • prowadzą ewidencję obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych,
 • zawarli umowę w sprawie zwrotu podatku z podmiotem uprawnionym do zwrotu bądź sami mają prawo dokonać zwrotu. Warunkiem jest uzyskanie za poprzedni rok podatkowy obrotów powyżej 400.000,00 zł.

Zapoznaj się z usługą

 

Sprzedawcy są obowiązani:

 • poinformować Urząd Skarbowy na piśmie, że są sprzedawcami,
 • zapewnić podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim,
 • oznaczyć punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku,
 • poinformować naczelnika urzędu skarbowego o miejscu, gdzie podróżny dokonujący u nich zakupu towarów może odebrać podatek, oraz z kim mają zawarte umowy o zwrot podatku i przedłożyć kopie tych umów.

Możliwość zastosowania preferencyjnej stawki VAT – 0% uzależniona jest od:

 • spełnienia przez sprzedawcę wymaganych formalności,
 • otrzymania dokumentu, potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty (przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy),
 • w przypadku gdy zwrot podatku nastąpił w formie czeku rozrachunkowego, karty płatniczej lub polecenia przelewu, posiadania dokumentów potwierdzających dokonanie zwrotu kwoty podatku.

Jeżeli sprzedawca otrzymał niezbędne dokumeny już po upływie terminu do złożenia deklaracji podatkowej, może on dokonać korekty podatku należnego,  jednak nie później niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy.

Czytaj więcej o usłudze: Outsourcing rachunkowości.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Przedsiębiorco, czy odpowiednio chronisz tajemnicę(...)

Czytaj więcej →

Obowiązek informacyjny i nowe klauzule(...)

Czytaj więcej →

Problem z ustaleniem charakteru gruntu(...)

Czytaj więcej →

RODO – czego robić nie(...)

Czytaj więcej →

Przekształcenie umów zawartych przed 22(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami