Publikacje
Outsourcing płac i kadr

Delegacje służbowe. Praktyczny poradnik i narzędzie do rozliczeń. 15.03.2018

Rozliczenie delegacji jest procesem złożonym i przysparzającym różnego rodzaju pytań oraz problemów, wymagającym znajomości przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie(...)
Czytaj więcej →
Kancelaria prawna

Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowe obowiązki dla przedsiębiorców 14.03.2018

Już od jutra, tj. od 15 marca 2018 r. wejdzie w życie znakomita część przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym(...)
Czytaj więcej →
Outsourcing ochrony danych osobowych (RODO)

RODO: Różnice pomiędzy procesorem a administratorem danych 14.03.2018

Na pewno każdy z nas do tej pory kojarzy słowo procesor z komputerami a dokładniej z układem scalonym, którego głównym zadaniem jest przeprowadzanie obliczeń. W związku z wejściem w życie(...)
Czytaj więcej →
Outsourcing płac i kadr

Od kwietnia nowe kategorie ryzyka i obniżenie składki wypadkowej 14.03.2018

Już 1 kwietnia 2018 r. zostaną ogłoszone nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki wypadkowej. Wzrost składki obejmie 4 grupy ryzyka, a dla 28 składka będzie niższa(...)
Czytaj więcej →
Konsulting

Jak obniżyć zapasy o 20% dzięki wykorzystaniu danych? 14.03.2018

Skąd te zapasy? Celem utrzymywania zapasów jest budowanie bufora między nieprzewidywalnym popytem a zdolnościami produkcyjnymi przedsiębiorstwa. Zagadnienie to wydaje się pozornie łatwe, a większość metod zarządzania zapasami została opracowana już(...)
Czytaj więcej →
Doradztwo europejskie

10 kwietnia rusza dofinansowanie na zakup usług proinnowacyjnych w MŚP 13.03.2018

PARP w marcu br. ogłosiło nabór wniosków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw o dofinansowanie projektów dotyczących zakupu od Instytucji Otoczenia Biznesu usługi proinnowacyjnej w ramach poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne(...)
Czytaj więcej →
Outsourcing ochrony danych osobowych (RODO)

Kto powinien wyznaczyć inspektora ochrony danych osobowych? 08.03.2018

Przesłanki warunkujące obowiązek wyznaczenia inspektora danych osobowych (DPO) uregulowane zostały w art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). Zgodnie z powołanym artykułem wyznaczenie  DPO jest obowiązkowe(...)
Czytaj więcej →
Doradztwo europejskie

Dofinansowanie prac B+R dla przedsiębiorstw posiadających certyfikat Seal of Excellence już od kwietnia 07.03.2018

NCBiR w lutym br. ogłosiło nabór wniosków dla przedsiębiorstw posiadających certyfikat Seal of Excellence o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez(...)
Czytaj więcej →
Pokaż więcej

Najnowsze komentarze

Polska nadal tworzy bardzo dobre warunki dla zagranicznych inwestorów, a nasze atuty wciąż zdecydowanie przeważają nad bolączkami. Jeśli jednak chcemy trwale i na jeszcze większą skalę przyciągać duże inwestycje, musimy dalej się rozwiać, czyli poprawiać atrakcyjność Polski, zwłaszcza eliminując bariery dla biznesu, np. niestabilność i niejasność prawa czy obowiązki biurokratyczne. Pamiętajmy, że inne kraje regionu również stale pracują nad poprawą swojej atrakcyjności inwestycyjnej.

 

Przemysław Polaczek Partner Zarządzający w Grant Thornton

Podkarpacie wyprzedziło inne regiony o kilka długości. Choć jest to region mało zamożny, to działające w nim firmy mają ogromne ambicje. Chcą nadrabiać straty do bogatszych województw, dlatego z imponującą determinacją podeszły do szansy, jaką daje im unijne wsparcie i niemal zalały Ministerstwo Rozwoju dobrymi wnioskami. Nie bez znaczenia jest też z pewnością fakt, że w regionie działa klaster lotniczy i SSE. Jeśli ten pozytywny, proinnowacyjny klimat się utrzyma, Podkarpackie ma szansę stać się prawdziwym zagłębiem nowych technologii w Polsce.

 

Agnieszka Wykrzykowska Menedżer w departamencie Doradztwa Europejskiego Grant Thornton

Zasadniczo Konstytucja Biznesu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, ponieważ deklarowane w niej hasła przyjaznego, jasnego prawo i jego stanowienia opartego na dialogu są godne pochwały. Problem w tym, że propozycje zawarte w Konstytucji nie stanowią nowej jakości w stosunku do obecnie istniejących regulacji. Jednocześnie – innymi ustawami – państwo wciąż nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki. Jeśli chcemy więc ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności, potrzebne są faktyczne działania rządu na korzyść firm oraz – w konsekwencji – zmiana mentalności urzędników.

 

Dariusz Bednarski Partner zarządzający Departamentem Doradztwa w Grant Thornton

Eksperci Grant Thornton na Twitter

Skontaktuj się z nami