Rejestracja na śniadania biznesowe Grant Thornton

Spotkanie: „Czy Twoja firma gotowa jest na RODO?”

Dane podstawowe

Spotkanie*:
Imię*:
Nazwisko*:
Stanowisko*:
Firma*:

Dane kontaktowe

Telefon*:
E-mail*:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 poz. 926) przez Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Poznaniu w zakresie niezbędnym do obsługi śniadania biznesowego „Czy Twoja firma gotowa jest na RODO?”.*
tak
Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany powyżej adres mailowy informacji handlowych od firmy Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Poznaniu. Zgadzam się także na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych: Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Poznaniu. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w celach marketingowych, obejmujące przesyłanie informacji drogą elektroniczną lub za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również o prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
*-pola wymagane
Skontaktuj się z nami