Fundusze unijne dla JST

Kontakt

Ilość nowych inwestycji, które zrealizowały jednostki samorządu terytorialnego od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej jest imponująca. Od tego czasu m. in. powstały setki kilometrów nowych dróg, zmodernizowano tysiące budynków użyteczności publicznej, wybudowano liczne place zabaw. Jako doradcy aktywnie uczestniczyliśmy w tym procesie. Nowa perspektywa to nowe wyzwania i nowe możliwości w zakresie rozwoju lokalnego!

 

Jednostkom samorządu terytorialnego oferujemy szeroki wachlarz usług związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych. W ofercie naszej znajdują się:

  1. Wnioski aplikacyjne o dofinansowanie zarówno projektów inwestycyjnych, jak i szkoleniowych
  2. Studia wykonalności
  3. Programy rewitalizacji
  4. Strategie rozwoju
  5. Plany gospodarki niskoemisyjnej

 

Dysponujemy zespołem doświadczonych ekspertów, którzy z zaangażowaniem podchodzą do wykonania każdego zadania. Realizując projekty zlecane przez samorządy, spotykamy się z miejscową społecznością, rozmawiamy i prezentujemy wyniki naszych prac w środowisku lokalnym, ponieważ niezwykle ważne jest dla nas poznanie problemów i potencjałów danej jednostki „u źródła”. Taki sposób pracy pozwala na opracowanie dokumentów koniecznych do realizacji  celów stawianych przed samorządami terytorialnymi, które jednocześnie w pełni uwzględniają lokalne potrzeby.

Skontaktuj się z nami