Autoryzowany Doradca NewConnect

Kontakt

Debiut na rynku NewConnect pozwala dynamicznie rozwijającym się i innowacyjnym spółkom na sfinansowanie realizacji ambitnych planów rozwojowych. Autoryzowany Doradca to podmiot, który wspomaga spółkę w przygotowaniach do wejścia na NewConnect. Grant Thornton jest dla przyszłego Emitenta NewConnect partnerem, który oprócz realizacji formalnej strony procesu, doradza i współpracuje ze spółką w celu wybrania optymalnej strategii pozyskania kapitału.

Twitter

Usługi powiązane:

Numbers_002_red

Debiut na GPW

numbers_002_purple

Emisja obligacji Catalyst

Numbers_002_blue

Private equity/Venture Capital

Numbers_002_mustard

Debiut na NewConnect

Skontaktuj się z nami