Ceny transferowe
w Grupach Kapitałowych

Kontakt

Usługi w zakresie cen transferowych mają na celu wyeliminowanie lub co najmniej ograniczenie ryzyk podatkowych związanych z transakcjami pomiędzy podmiotami oraz optymalizację zobowiązań podatkowych wynikających z tych transakcji.

Doradcy Grant Thornton uwzględniają uwarunkowania działalności prowadzonej w danej branży oraz oczekiwania Klienta, a zaproponowane przez nich rozwiązania są spójne z modelem i celami biznesowymi Klienta.

Zakres świadczonych usług związanych z obszarem cen transferowych obejmuje:

  • analizę ryzyk podatkowych związanych z transakcjami z podmiotami powiązanymi,
  • opracowanie dokumentacji podatkowej dla transakcji między podmiotami powiązanymi zgodnie z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • opracowanie polityki cen transferowych i zasad rozliczeń między podmiotami powiązanymi
  • przygotowanie analiz porównawczych (benchmarking), których celem jest wyznaczenie rynkowego poziomu cen, marż, narzutów zysków itd.,
  • przypisanie zysków do zakładu zagranicznego przedsiębiorstwa działającego w Polsce,
  • analizę i opracowanie umów pomiędzy podmiotami powiązanymi (w tym umowy o podziale kosztów),
  • wsparcie w trakcie ubiegania się o uprzednie porozumienie cenowe,
  • doradztwo w postępowaniach podatkowych w zakresie cen transferowych (w tym przygotowanie argumentacji i dokumentacji wspierającej stanowisko podatnika),
  • szkolenia oraz warsztaty w zakresie cen transferowych.

Prace są realizowane przez specjalistów posiadających szeroką wiedzę oraz praktyczne doświadczenie w zakresie tematyki cen transferowych.

Więcej informacji na temat usługi dotyczących zagadnień cen transferowych oferowanych przez Grant Thornton można uzyskać kontaktując się z naszym doradcą.

Usługi powiązane:

Ceny transferowe

Optymalizacje podatkowe

Interpretacje indywidualne

Kontrola i postępowanie podatkowe

Skontaktuj się z nami