Narzędzia do konsolidacji – raportowanie finansowe w Grupach Kapitałowych (PSR i MSSF)

Kontakt

Procesy raportowania finansowego i kontrolingowego wymagają od jednostek Grupy Kapitałowej odpowiedniej sprawności działania. Oczekiwaną sprawność, poza czynnikami merytorycznymi, osiąga się zwykle poprzez zastosowanie odpowiedniej technologii.

W Grant Thornton posiadamy kompetencje i dysponujemy narzędziami, które pozwalają nam wesprzeć organizacje biznesowe każdej wielkości. Nie boimy się grup międzynarodowych. Mamy doświadczenie we współpracy z zagranicznymi spółkami naszych Klientów. Narzędzia, z których korzystają nasi Klienci, a których jesteśmy autorami, dostosowane są do pracy w różnych modelach rachunkowości, zarówno tych opartych o przepisy polskiej Ustawy o Rachunkowości, jak również o zapisy Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Więcej informacji na temat narzędzia do konsolidacji można uzyskać kontaktując się z naszym doradcą.

Usługi powiązane:

Badanie sprawozdań finansowych

Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR)

Sporządzanie sprawozdań finansowych
(lub ich elementów)

Inne prace biegłego rewidenta:
ekspertyzy, analizy, konsultacje

Skontaktuj się z nami