Optymalizacje podatkowe
w Grupie Kapitałowej

Kontakt

W Grant Thornton rozumiemy, że osiągnięcie przez Grupę Kapitałową zamierzonych celów biznesowych możliwe jest tylko przy optymalnym wykorzystaniu obowiązujących regulacji prawnych i podatkowych. Rzeczywistość gospodarcza stwarza wiele możliwości, które trzeba mądrze wykorzystać.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, zespół doradztwa podatkowego Grant Thornton wspiera naszych Klientów w tworzeniu struktur, które optymalizują rozliczenia podatkowe. Wiemy też, jak ważne jest wsparcie Klienta przy wdrożeniu takiej struktury w życie, i jak ważna jest pomoc przy prezentacji efektów tych działań w sprawozdawczości.

Struktury Grup Kapitałowych stwarzają pozytywne warunki do wdrażania działań optymalizacyjnych i restrukturyzacyjnych. Opracowanie rozwiązań optymalizacyjnych powinno być poprzedzone kompleksową diagnozą, umożliwiającą stworzenie dedykowanych rozwiązań dla danej Grupy. Nie ma dwóch identycznych Grup, stąd nie ma dwóch identycznych rozwiązań. Optymalizacje podatkowe mogą stanowić autonomiczny cel. Mogą również być elementem restrukturyzacji biznesowych, przekładając się na ich efekty. Grant Thornton oferuje współpracę w zakresie opracowania dedykowanych rozwiązań optymalizacyjnych jak również ich wdrożenia.

Przedmiotem doradztwa Grant Thornton na etapie koncepcyjnym – jest:

  • przeprowadzenie szczegółowej analizy prawnej, podatkowej i księgowej Grupy,
  • przedstawienie możliwych do zastosowania rozwiązań prawno-podatkowych, które pozwolą na osiągnięcie celu zdefiniowanego wspólnie z Klientem oraz ich porównanie i przedstawienie rozwiązania rekomendowanego,
  • wskazanie skutków podatkowych, w tym ewentualnych ryzyk z nimi związanych oraz działań, które pozwolą na ich wyeliminowanie lub ograniczenie (o ile to możliwe),
  • wskazanie skutków księgowych, w tym symulacji sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych),
  • wskazanie istotnych aspektów prawnych poszczególnych rozwiązań.

W dalszej kolejności, na etapie realizacyjnym celem prac Grant Thornton jest kompleksowa obsługa wdrożenia wypracowanego na etapie koncepcyjnym rozwiązania poprzez:

  • określenie szczegółowego harmonogramu działań niezbędnych do przeprowadzenia procesu,
  • przygotowanie projektów dokumentów związanych z realizacją procesu (umów, uchwał, wniosków),
  • przygotowanie formularzy związanych z rejestracją transakcji w Krajowym Rejestrze Sądowym  i urzędach,
  • bieżące konsultacje w kwestiach prawnopodatkowych, a także księgowych związanych z przeprowadzanym procesem,
  • monitorowanie procesów rejestracyjnych w sądach i urzędach.

Więcej informacji na temat optymalizacji w grupie kapitałowej można uzyskać kontaktując się z naszym doradcą.

Usługi powiązane:

Optymalizacje podatkowe

Doradztwo podatkowe

Optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa

Kontrola i postępowanie podatkowe

Skontaktuj się z nami