Organizowanie systemu raportowania finansowego, kontrolingowego i budżetowania w Grupach Kapitałowych

Kontakt

Sprawozdawczość finansowa, kontrolingowa czy podatkowa to coś w rodzaju układu nerwowego każdej Grupy Kapitałowej. Składa się z wielu elementów i działań. Od dobrej organizacji procesu raportowania zależy jakość informacji potrzebnej do podejmowania trafnych decyzji i działań.

W całym procesie sprawozdawczości, raportowania, sporządzania prognoz i budżetów okazuje się często, że niezbędne jest wsparcie kogoś, kto potrafi widzieć i zrozumieć realizowane procesy w wielu wymiarach.

W Grant Thornton wspieramy naszych Klientów w tych procesach w ramach interdyscyplinarnych zespołów, składających się z biegłych rewidentów, audytorów wewnętrznych, a także doradców podatkowych specjalizujących się w transakcjach kapitałowych. Dzielimy się naszą wiedzą mając świadomość, że klienci potrzebują takiego wielowymiarowego wsparcia by osiągnąć zamierzone cele.

Więcej informacji na temat organizowania systemu raportowania finansowego, kontrolingowego i budżetowania w Grupach Kapitałowych można uzyskać kontaktując się z naszym doradcą.

Usługi powiązane:

Badanie sprawozdań finansowych

Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR)

Sporządzanie sprawozdań finansowych
(lub ich elementów)

Standardy
sprawozdawczości finansowej

Skontaktuj się z nami