Testy na utratę wartości

Kontakt

Zgodnie z zapisami przepisów Ustawy o rachunkowości i Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 36 jednostki gospodarcze zobowiązane są do przeprowadzania testu na utratę wartości wybranych składników aktywów, a w szczególności wartości firmy ujętej w procesie konsolidacji sprawozdań finansowych.

Test na utratę wartości przeprowadzany jest raz w roku w odniesieniu do wartości niematerialnych o nieokreślonym terminie użytkowania i wartości firmy w konsolidacji. Dla pozostałych aktywów test przeprowadzany jest w razie stwierdzenia przesłanek wskazujących możliwą utratę wartości składnika aktywów. W Grant Thornton posiadamy kompetencje pozwalające nam określić lub zweryfikować wartość każdej wartości firmy, niezależnie od tego, do jakich ośrodków generujących przepływy pieniężne i w jaki sposób została przypisana.

Więcej informacji na temat testu na utratę wartości można uzyskać kontaktując się z naszym doradcą.

Usługi powiązane:

Badanie sprawozdań finansowych

Audyt podatkowy

Kontrola i postępowanie podatkowe

Wyceny

Skontaktuj się z nami