Wsparcie Głównego Księgowego /
Kontrolera Grupy Kapitałowej

Kontakt

Eksperci Grant Thornton to zespół ludzi otwartych na współpracę i chętnie dzielących się wiedzą. Specjalizujemy się we wspieraniu osób zarządzających Grupami Kapitałowymi. Mamy wyjątkowo bogate doświadczenia i wiedzę w zakresie organizacji, konsolidacji, zarządzania przepływem informacji, sprawozdawczości finansowej i kontrolingowej, a wreszcie badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grup Kapitałowych.

Nowatorskie i złożone konstrukcje, które mają na celu wszelkiego rodzaju optymalizacje w Grupie nie są proste. Pojawiające się tu wyzwania w postaci prawidłowego ujęcia złożonych transakcji w Grupach Kapitałowych to dla nas chleb powszedni. Jesteśmy i chcemy być wsparciem dla Dyrektora Finansowego, Głównego Księgowego czy Kontrolera w radzeniu sobie z wszelkimi wyzwaniami związanymi z konsolidacją. W szczególnie trudnych przypadkach korzystamy z bogatego doświadczenia i know-how ekspertów Grant Thornton na całym świecie.

Więcej informacji na temat wsparcia Głównego Księgowego / Kontrolera Grypy Kapitałowej można uzyskać kontaktując się z naszym doradcą.

Usługi powiązane:

Kontrola i postępowanie podatkowe

Inne prace biegłego rewidenta:
ekspertyzy, analizy, konsultacje

Nadzór księgowy

Standardy
sprawozdawczości finansowej

Skontaktuj się z nami