Badanie sprawozdań finansowych

Kontakt

Badanie sprawozdania finansowego JST wymaga od audytora nie tylko znajomości specyfiki sektora publicznego, ale również kierunku, w jakim zmierza sprawozdawczość sektora publicznego.

W Grant Thornton rozumiemy jak ważne jest, by sprawozdanie finansowe było rzetelne, przejrzyste, zawierało wszystkie niezbędnie informacje oraz by było szybko opublikowane. Dlatego nasze prace wykonujemy w zgodzie z najwyższymi standardami jakościowymi, zapewniając efektywną współpracę i wsparcie.

Przy badaniu sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego zwracamy szczególną wagę na to, by sprawozdanie finansowe spełniało nie tylko wymogi wynikające z Ustawy o Finansach Publicznych ale również było zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich zainteresowanych sytuacją majątkowo-finansową miasta, a w szczególności jego obywateli.

Oferujemy wsparcie przy wdrożeniu wysokich standardów sprawozdawczości finansowej. Pomagamy przy stworzeniu narzędzi ułatwiających pozyskiwanie informacji i przejrzystą prezentację not w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego.
Znamy standardy IPSAS i obserwujemy proces wdrożenia standardów EPSAS w Unii Europejskiej, dlatego jako audytor możemy wskazać na obszary, na które JST musi zwrócić szczególną uwagę przygotowując się do ich wdrożenia.

W efekcie sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego spełnia najwyższe standardy sprawozdawczości finansowej, co pomaga w zwiększaniu przejrzystości samego sprawozdania, jak również wzrostu zaufania obywateli do JST.

Usługi powiązane:

Badanie sprawozdań finansowych

Inne prace biegłego rewidenta:
ekspertyzy, analizy, konsultacje

Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR)

Sporządzanie sprawozdań finansowych
(lub ich elementów)

Skontaktuj się z nami