Przygotowanie sprawozdań finansowych według MSR Sektora Publicznego

Kontakt

Przygotowanie sprawozdania finansowego według standardów IPSAS lub EPSAS wymaga zarówno znajomości standardów IPSAS, jak również bieżącego monitorowania rozwoju standardów EPSAS.

Pomimo, że Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego nie obowiązują w Polsce, w Grant Thornton rozumiemy, że jednostki samorządu terytorialnego mogą chcieć przygotować sprawozdania finansowe zgodnie z IPSAS, tak jak robią to na zasadzie dobrowolności również inne jednostki sektora publicznego w Unii Europejskiej. Niektóre jednostki, chcąc w sposób wiarygodny i rzetelny przedstawić informację finansową, która będzie porównywalna z informacją prezentowaną przez podobne jednostki w innych krajach, np. w celu pozyskania finansowania na bardziej korzystnych warunkach lub uzyskania wysokiej oceny ratingowej, sporządziły sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Sektora Publicznego dobrowolnie, bez przymusu prawnego. Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnego ze standardami międzynarodowymi może być również drogą do przygotowania się jednostek do nieuchronnego wdrożenia tych standardów w ich kraju

Usługi powiązane:

magnifying_glass_orange

Badanie sprawozdań finansowych

magnifying_glass_yellow

Sporządzanie sprawozdań finansowych (lub ich elementów)

Atom_red

Partnerstwo Publiczno Prywatne (PPP)

target_green

Konsulting

Skontaktuj się z nami