Jednostki zainteresowania publicznego

Kontakt

Jednostki zainteresowania publicznego to szeroka grupa firm. Znajdują się wśród nich zarówno spółki publiczne jak i instytucje finansowe (banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze i towarzystwa emerytalne, fundusze inwestycyjne). Często są to podmioty o znacznych rozmiarach, ponadnarodowym obszarze działania, działające w ramach dużych grup kapitałowych. Ich działalność regulowana jest szeregiem, często rygorystycznych wymogów.

W ostatnich latach obserwujemy tendencję rozszerzania zakresu regulacji. Prowadzenie tego typu jednostek podlega szczególnemu nadzorowi licznych organów, a niestosowanie regulacji wiąże się z sankcjami. W znacznej części własność w takich jednostkach ma charakter rozproszony.

W Grant Thornton rozumiemy specyfikę jednostek zainteresowania publicznego i wyzwania stojące przed zespołami zarządzającymi tego typu firmami. Specyfika jednostek zainteresowania publicznego powoduje, że zarządzające nimi osoby są zobligowane do stosowania najlepszych praktyk biznesowych i stosowania się do licznych regulacji. W związku z tym szczególne znaczenie ma zapewnienie transparentności, stosowanie praktyk corporate governance, zarządzanie ryzykiem, wysoka jakość raportowania finansowego czy implementowanie nowoczesnych praktyk zarządzania i złożonych struktur podatkowo – prawnych. Nasze wyspecjalizowane zespoły posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie pozwalające na bycie Twoim partnerem w rozwoju firmy, która zarządzasz i prowadzeniem biznesu zgodnie ze złożonymi regulacjami.

Specjaliści Grant Thornton poznają przedsiębiorstwo zagłębiając się w regulacje, działalność i ambicje rynkowe. Z pełnym zaangażowaniem podchodzimy do każdego klienta, dążąc do tworzenia wartości dodanej do każdej usługi.

Usługi powiązane:

Audyt

Doradztwo podatkowe

Konsulting

Kancelaria prawna

Skontaktuj się z nami