Korzystne transakcje kapitałowe

Kontakt

Planujesz fuzję, akwizycję, zbycie biznesu, objęcie publicznej oferty? Chcesz przeprowadzić MBO czy MBI? Inwestorzy wywierają presję na rozwój zewnętrzny?

Twój rozum mówi: “to duże ryzyko”, a instynkt podpowiada: “większym ryzykiem jest nie wykorzystanie szansy rozwojowej”.
W Grant Thornton rozumiemy, że projekty rozwojowe obarczone są dużym ryzykiem, a ich niepowodzenie może mieć negatywny wpływ na ciężko wypracowaną pozycję finansową i rynkową Twojej firmy. Ojców sukcesu będzie wielu, porażka zostanie przypisana Tobie. Uważamy, że stawka strategiczna związana z omawianymi procesami jest wysoka. W związku z tym należy dołożyć wszelkiej staranności, aby zapewnić kluczowe elementy sukcesu takich procesów.

Po pierwsze, potencjał do objęcia całego złożonego projektu transakcyjnego. Po drugie, dobre relacje ze stronami trzecimi niezbędnymi w tych procesach (banki, fundusze inwestycyjne, prawnicy, agencje rządowe), zarówno lokalnymi jak i ponadnarodowymi. Po trzecie, doskonała komunikacja z wszystkimi stronami transakcji. Wymienione czynniki stanowią filary naszego, wypracowanego przez lata, podejścia do wspierania naszych klientów w rozwoju ich przedsiębiorstw poprzez projekty transakcyjne.

Jeśli szukasz silnego zespołu, który ma praktyczna i całościową wiedzę w całym procesie począwszy od identyfikacji możliwych opcji rozwojowych poprzez doradzanie i zarządzanie wybranymi projektami transakcyjnym to skontaktuj się z nami.

Usługi powiązane:

Doradztwo prawne
przy pozyskiwaniu kapitału

Partnerstwo Publiczno Prywatne (PPP)

Debiut na GPW

Wyceny

Skontaktuj się z nami