Rzetelny outsourcing

Kontakt

Każde przedsiębiorstwo ma unikalny zestaw zasobów i procesów, które mają krytyczne znaczenie dla osiągnięcia sukcesu.

Ten zestaw tworzy tzw. rdzeń przedsiębiorstwa. Konkurencja jest w obecnych czasach tak olbrzymia, że osiąganie sukcesu w dłuższym horyzoncie czasu wymaga ciągłego doskonalenia rdzennych zasobów i procesów. Nowoczesne organizacje koncentrują wszelkie zasoby na rdzeniu dzialalności. Rozumieją, że nie można pozwolić sobie na stratę energii na procesy pomocnicze, które nie mają kluczowego znaczenia dla sukcesu biznesowego. Zarządzający decydują o wydzieleniu procesów pomocniczych na zewnątrz. Sięgają po outsourcing.
Uważamy, że korzystanie z rozwiązań outsourcingowych podnosi zdolność firm do realizacji celów biznesowych poprzez umożliwienie większej koncentracji na procesach rdzennych. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że proces wydzielenia procesów pomocniczych jest bardzo złożony, a w związku z tym ryzykowny.

Nasze doświadczenia wskazują, że powodzeniem kończą się projekty outsourcingowe, które po pierwsze wynikają ze strategicznego zamiaru, po drugie są dobrze przygotowane. Umocowanie outsourcingu w strategii firmy przynosi niezbędną determinację do przeprowadzenia tego trudnego procesu. Z kolei na etapie projektowania konieczna jest cierpliwość i unikanie wygodnych, ale często nieefektywnych konsensusów. W przygotowaniu rozwiązania outsourcingowego ważny jest komfort czasowy. Model można oczywiście korygować w trakcie i po wdrożeniu, ale z reguły jest to droższe aniżeli przed wdrożeniem.

Wiele lat praktyki we wdrażaniu projektów outsourcingowych i świadczeniu usług w modelu outsourcingu pozwoliło nam zebrać praktyczną wiedzę. Zdajemy sobie sprawę, ze każde przedsiębiorstwo jest inne. W związku z tym nasz zespół outsourcingowy proponuje bardzo elastyczne rozwiązania. Szeroki i modułowy zakres obsługi outsourcingowej, różne modele outsourcingu, różnorodne rozwiązania informatyczne.

Usługi powiązane:

Biuro Rachunkowe

Doradztwo w zakresie prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych

Usługi płacowe

Outsourcing kadr i płac

Skontaktuj się z nami