Wyjście z biznesu (sprzedaż firmy)

Kontakt

Przedsiębiorcy są bardzo związani ze swoimi firmami. Ich sukces i obecny kształt to wynik ich osobistego, ogromnego i długoletniego zaangażowania. Tym niemniej przychodzi taki moment w historii każdej firmy, że należy rozważyć wyjście z biznesu.

Być może oceniasz, że dalszy rozwój biznesu nie jest możliwy własnymi siłami. Być może po prostu jesteś zmęczony, a nie masz kandydata na sukcesora (odrębnie omówiona została kwestia sukcesji). Być może masz pomysł na wejście do nowej branży. W takich przypadkach pojawia się zagadnienie sprzedaży firmy.

Kluczowe zagadnienia związane z etapem wyjścia z biznesu są liczne i zróżnicowane. Komu sprzedać? Kiedy to zrobić? Jaka powinna być sekwencja kroków? Jaką stosować strategię negocjacyjną? Jakie czynności wykonać przed ogłoszeniem chęci zbycia firmy? Sprzedaż przedsiębiorstwa wymaga realistycznej, wieloaspektowej oceny jego obecnej kondycji i sytuacji rynkowej. Odpowiednie czynności przygotowujące mogą pomóc w uczynieniu przedsiębiorstwa bardziej atrakcyjnym dla potencjalnego nabywcy. Posiadanie strategii może być czynnikiem decydującym o tym, czy Ty i Twoja rodzina, po wyjściu z branży, będziecie mogli utrzymać obecny styl życia.

W Grant Thornton wierzymy, że prawidłowe przeprowadzenia wyjścia ma decydujący wpływ na uzyskaną cenę. Im ten proces lepiej przygotowany tym wyższa uzyskana wartość.Specjaliści Grant Thornton pomogą Ci przygotować przedsiębiorstwo do sprzedaży, ocenić jego wartość, opracować niezbędną dokumentację, a także poprowadzić transakcję do końca, zapewniając możliwie najlepszą cenę.

Usługi powiązane:

Due Diligence

Pozyskanie kapitału

Sprzedaż firmy

Wyceny

Skontaktuj się z nami