Wzrost i ekspansja

Kontakt

Po wyczerpaniu rezerw w zakresie rozwoju organicznego stajesz przed pytaniem o źródła dalszego wzrostu. Stajesz w obliczu dylematu, czy podejmować dodatkowe wysiłki w celu dalszego rozwoju biznesu.

Jakie inwestycje strategiczne podjąć? Czy poszukiwać targetów do przejęć czy połączeń? Pozostać przy dotychczasowej branży czy szukać branż pokrewnych? Rozważać ekspansję zagraniczną? Jak sfinansować rozwój? A może porzucić projekty związane ze wzrostem i skupić się na optymalizacji dotychczasowego biznesu? Poszukać inwestora, który wniesie know-how i kapitał?

Uważamy, że wbrew obiegowej prawdzie rozwój jest konieczny bez względu na sytuację. Jako właściciel czy zarządzający firmą powinieneś określić perspektywy rozwoju swojej firmy, a dalej opracować jasną strategię, która pomoże Ci osiągnąć wyznaczone cele. Wierzymy, że skuteczne prowadzenie projektów rozwojowych wymaga uwzględnienia wielu aspektów. Koncentracja na istocie przedsięwzięcia rozwojowego nie może doprowadzić do zaniedbania aspektów formalnych, prawnych, podatkowych czy zabezpieczania ryzyk finansowych i wizerunkowych.

Raporty segmentowe Grant Thornton

 

Pomagając przedsiębiorcom w planowaniu i realizacji przedsięwzięć rozwojowych dbamy o objęcie rozważaniami wszystkich istotnych aspektów. Na rozwój patrzymy jak na drogę od punktu w którym znajduje się moja firma dziś do punktu docelowego. Ta droga wiedzie przez określone specyficzne terytorium związane ze specyfiką samej firmy jak i branży w której działa. Przebycie tej drogi to rzadko dzieło przypadku. Z reguły to trudna, wielokrotnie modyfikowana droga na której napotykamy na przeszkody, zarówno przewidziane jak i niespodziewane. Niewielu potrafi wytrwale i konsekwentnie tą drogą podążać. Nasza rola to stanowić wsparcie nie tylko na etapie planowania tej drogi, ale pokonywania trudności związanych z jej pokonywaniem.

Usługi powiązane:

Przejęcie firmy

Strategie rozwoju

Zarządzanie ryzykiem biznesowym

Wyceny

Skontaktuj się z nami