Zarządzanie w kryzysie

Kontakt

W praktyce rzadko spotyka się firmy, które w długoletniej działalności nie przechodziły kryzysów. Przyczyny mogą być różne. Od zewnętrznych jak pogorszenie warunków gospodarowania, załamanie popytu, po wewnętrzne jak zaniedbanie ciągłego dążenia do efektywności i zmian dostosowujących firmę do otoczenia.

Symptomy zawsze są podobne: spadek sprzedaży i zysków, zachwiana płynność, kłopoty z jakością, wyższa rotacja pracowników itd. W sytuacji kryzysu kluczowe znaczenie ma znalezienie sposobu na utrzymanie płynności finansowej. Przetrwanie może zależeć od tego, jak długo jesteśmy w stanie zarządzać ujemnym bilansem przepływów pieniężnych. W takich sytuacjach wewnętrzne zarządzanie oraz kontrola kosztów mają znaczenie nadrzędne. Równie istotne w sytuacji kryzysu jest jakość przywództwa, która określa siłę i determinację do przeprowadzenia niezbędnych zmian, a tym samym czas niezbędny do wyjścia z kryzysowej sytuacji.

W Grant Thornton wierzymy, że kryzys stanowi swego rodzaju szansę. W sytuacjach podbramkowych pojawia się w sposób naturalny wyższa skłonność do akceptacji zmian. Czas sięgnąć po mało popularne projekty, które w dobrych czasach były odkładane na półkę. To, jakie decyzje przyjdzie Ci podejmować, zależy od sytuacji w jakiej się znajdziesz.

Wśród pytań, które należy sobie postawić znajdują się poniższe kwestie:

Jakie są Twoje relacje z instytucjami finansowymi?

Czy możesz pozyskiwać kapitał z innych źródeł niż te, które wykorzystywałeś dotychczas?

Czy rozważałeś outsourcing w celu cięcia kosztów?

Czy Twoja firma ma zintegrowane łańcuchy dostaw oraz dystrybucji?

Usługi powiązane:

Emisja obligacji Catalyst

Outsourcing finansowo-księgowy

Zarządzanie ryzykiem

Optymalizacje podatkowe

Skontaktuj się z nami