Śniadanie biznesowe: Nowe wymogi dotyczące cyberbezpieczeństwa

Serdecznie zapraszamy na spotkanie biznesowe, podczas którego eksperci Grant Thornton przygotują do nowych wymogów dotyczących cyberbezpieczeństwa wynikających z dyrektywy NIS. Spotkania odbędą się w grudniu w Katowicach, Poznaniu i Warszawie.

Firmy z kluczowych sektorów gospodarki wskazane jako dostawcy usług kluczowych będą miały tylko 3 miesiące od dnia doręczenia decyzji od organu właściwego, aby spełnić pierwsze wymogi dotyczące bezpieczeństwa informacji zgodnie z przepisami dyrektywy UE NIS (Network and Information Systems Directive). Decyzje powinny zostać dostarczone w listopadzie br.  

Zgodnie z Ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, nowymi obowiązkami są objęte podmioty działające w sektorach energetyki, transportu, bankowości i finansów, służby zdrowia, zaopatrzenia w wodę pitną, infrastruktury cyfrowej oraz dostawcy usług cyfrowych (internetowych platform handlowych, wyszukiwarek internetowych czy usług przetwarzania w chmurze).

Firmy będą musiały zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, ocenić ryzyko bezpieczeństwa i zakłócenia ciągłości świadczonej usługi oraz wdrożyć działania zabezpieczające, w tym monitorować poziom bezpieczeństwa i raportować incydenty do organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na poziomie krajowym. Ponadto, przynajmniej co dwa lata poddawać się audytowi bezpieczeństwa i na wezwanie udostępniać raporty z audytu.

Aby lepiej przygotować się do ochrony CYBERprzestrzeni w nowych warunkach zapraszamy na SPOTKANIE BIZNESOWE, na którym omówimy zakres i harmonogram wdrożenia wymagań oraz wyzwania z tym związane.

Spotkania biznesowe odbywać się będą w biurach Grant Thornton w jednej z trzech lokalizacji:

KATOWICE (rejestracja zakończona) 

Termin: 4 grudnia, godz. 11.00-13.00

Miejsce: ul. Francuska 34, 40-028 Katowice

 

Zapisz się na spotkanie →

 

POZNAŃ (rejestracja zakończona)

Termin: 5 grudnia, godz. 11.00-13.00

Miejsce: ul. Antoniego Baraniaka 88E, Bud. F, 61-131 Poznań

 

Zapisz się na spotkanie →

 

WARSZAWA

Termin: 10 grudnia, godz. 11.00-13.00
Miejsce: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

 

Zapisz się na spotkanie →

 

Skontaktuj się z nami