Sprawdź, czy jesteś przygotowany do zmian w cenach transferowych

Odpowiedz na 6 pytań, które pozwolą Tobie ocenić jak Twoja firma przygotowana jest do nowych regulacji dotyczących cen transferowych wchodzących w życie w 2017 roku.

Nagroda? Przydatny materiał opracowany przez ekspertów Grant Thornton, który pozwoli przygotować się do zmian: „Zmiany w cenach transferowych. Przygotuj się na nowe zasady dokumentowania!”

Czy Twoja spółka posiada dokumentację podatkową?

Czy Twoja spółka posiada i stosuje politykę cen transferowych?

Czy Twoja spółka sporządza analizy rynkowe (ang. benchmarkingi) dla realizowanych transakcji z podmiotami powiązanymi?

Czy Twoja spółka poniosła w ostatnich 5 latach stratę na prowadzonej działalności gospodarczej?

Czy Twoja spółka porównuje swoją rentowność na tle konkurencji w branży, w której funkcjonuje?

Czy Twoja spółka uczestniczyła w procesach restrukturyzacyjnych w ramach Grupy w ostatnich 3 latach (np. poprzez istotne zmiany w pełnionych funkcjach, ponoszonych ryzykach czy posiadanych aktywach)

Skontaktuj się z nami