Sporządzanie sprawozdań finansowych
(lub ich elementów)

Kontakt

W dzisiejszych realiach rynkowych dynamiczne przedsiębiorstwa, by móc się rozwijać podejmują decyzje szybko. Każda decyzja prowadzi do konkretnych zdarzeń gospodarczych, a te znajdują swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych.

Ważne jest by sporządzone sprawozdanie finansowe prawidłowo odzwierciedlało działalność przedsiębiorstwa i wszystkie zdarzenia gospodarcze. W obliczu wielu nowych sytuacji, pojawiających się w rozwijających się firmach, zespół księgowy może mieć trudności z prawidłowym ujęciem tych zdarzeń w sprawozdaniach.

Nasi doradcy pracują na co dzień z różnymi sprawozdaniami finansowymi – badamy ich około 350 rocznie. W związku z tym wiemy dokładnie, jak sporządzić wszystkie części sprawozdania finansowego w taki sposób, by przedstawiały one rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej spółki. W naszej pracy zajmujemy się sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi zgodnie z różnymi modelami i zasadami (polityką) rachunkowości:

Sprawozdanie finansowe – całość lub elementy

Wsparcie jakie oferujemy dotyczy całego sprawozdania finansowego lub wybranych jego elementów.
Nasza wiedza w zakresie sporządzania prawidłowych sprawozdań finansowych jest doceniana w całym kraju – od lat jesteśmy partnerem merytorycznym konkursu The Best Annual Report organizowanego co roku przez Instytut Rachunkowości i Podatków.

Szczegółowych informacji na temat procesu realizacji usługi sporządzania sprawozdań finansowych udzielają nasi doradcy.

najnowsze publikacje

Skutki wdrożenia MSSF 15 i MSSF 9 w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za 2017 rok

Czytaj więcej →

Umowa o subpartycypację wierzytelności w sprawozdaniu finansowym inicjatora

Czytaj więcej →

Jedna różnica mniej pomiędzy bankiem PSR-owym a MSR-owym – nie będzie już przychodów zastrzeżonych

Czytaj więcej →

Usługi powiązane:

Audyt

Badanie sprawozdań finansowych

Potwierdzanie prawidłowości
pakietów konsolidacyjnych

Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR)

Skontaktuj się z nami