Sporządzanie sprawozdań finansowych
(lub ich elementów)

Kontakt

W dzisiejszych realiach rynkowych dynamiczne przedsiębiorstwa, by móc się rozwijać podejmują decyzje szybko. Każda decyzja prowadzi do konkretnych zdarzeń gospodarczych, a te znajdują swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych.

Ważne jest by sporządzone sprawozdanie finansowe prawidłowo odzwierciedlało działalność przedsiębiorstwa i wszystkie zdarzenia gospodarcze. W obliczu wielu nowych sytuacji, pojawiających się w rozwijających się firmach, zespół księgowy może mieć trudności z prawidłowym ujęciem tych zdarzeń w sprawozdaniach.

Nasi doradcy pracują na co dzień z różnymi sprawozdaniami finansowymi – badamy ich około 350 rocznie. W związku z tym wiemy dokładnie, jak sporządzić wszystkie części sprawozdania finansowego w taki sposób, by przedstawiały one rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej spółki. W naszej pracy zajmujemy się sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi zgodnie z różnymi modelami i zasadami (polityką) rachunkowości:

Sprawozdanie finansowe – całość lub elementy

Wsparcie jakie oferujemy dotyczy całego sprawozdania finansowego lub wybranych jego elementów.
Nasza wiedza w zakresie sporządzania prawidłowych sprawozdań finansowych jest doceniana w całym kraju – od lat jesteśmy partnerem merytorycznym konkursu The Best Annual Report organizowanego co roku przez Instytut Rachunkowości i Podatków.

Szczegółowych informacji na temat procesu realizacji usługi sporządzania sprawozdań finansowych udzielają nasi doradcy.

najnowsze publikacje

Czy biegły rewident jest „insiderem”? Audytor na liście osób mających dostęp do informacji poufnych

Czytaj więcej →

Nowe spojrzenie na utratę wartości aktywów finansowych zgodne z MSSF 9

Czytaj więcej →

MSSF 9 – kolejne wyzwanie na 2018 rok

Czytaj więcej →

Usługi powiązane:

Audyt

Badanie sprawozdań finansowych

Potwierdzanie prawidłowości
pakietów konsolidacyjnych

Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR)

Skontaktuj się z nami