Partnerstwo Publiczno Prywatne (PPP)

Kontakt

Partnerstwo publiczno-prywatne polega na współpracy sektora prywatnego i publicznego przy jak najbardziej optymalnej realizacji określonego przedsięwzięcia. Jego istotę stanowi wykonanie usługi tradycyjnie przypisywanej do sektora publicznego. Założeniem współpracy jest osiągnięcie obopólnych korzyści zarówno społecznych, jak i komercyjnych.

 

Celem usługi partnerstwa publiczno-prywatnego jest wsparcie władz samorządowych w realizacji przedsięwzięć o charakterze publicznym, które wymagają zaangażowania kapitału lub kompetencji partnera prywatnego. Eksperci Grant Thornton zapewnią uzyskanie lepszego wskaźnika korzyści, wypracowanego dzięki wykorzystaniu kompetencji sektora prywatnego i przydzieleniu ryzyka stronie, która najlepiej potrafi nim zarządzać.

Bogate doświadczenie i rozległa wiedza specjalistów Grant Thornton pozwalają im na efektywne wsparcie w realizacji projektów infrastruktury publicznej w Europie. Dzięki dogłębnej znajomości problematyki partnerstwa publiczno-prywatnego, każdy etap wykonywany jest prawidłowo i we właściwym czasie, co przynosi korzyści obu zainteresowanym stronom.

Zakres usługi Partnerstwo Publiczno Prywatne:

  • Przygotowanie strategii działań
  • Analiza i wskazanie optymalnego sposobu realizacji projektu
  • Przygotowanie oferty dla inwestorów (w tym dokumentacji przetargowej)
  • Organizacja przetargu
  • Wdrożenie programu monitorowania wyników
  • Ocena ofert, wybór partnera oraz negocjowanie kontraktu
  • Nadzór realizacji projektu w aspekcie finansowym

Eksperci Grant Thornton na bieżąco uczestniczą w realizacji całego projektu, doradzając przy podejmowaniu kluczowych decyzji i zapewniając całemu procesowi PPP sprawny i korzystny dla zainteresowanych stron przebieg.

Więcej informacji na temat usługi Partnerstwo publiczno-prywatne można uzyskać, kontaktując się z naszym doradcą.

najnowsze publikacje
znak

Jestem duży czy mały, wielkość firmy z perspektywy przepisów UE

Czytaj więcej →
MoneyPot_lime

„Szybka ścieżka” do dotacji po raz kolejny

Czytaj więcej →
clock_green

Ulga podatkowa na prace B+R

Czytaj więcej →

Usługi powiązane:

Atom_purple

Doradztwo europejskie

Atom_green

Dotacje z innych źródeł

Atom_blue

Dotacje z UE

Atom_yellow

Efektywność energetyczna

Skontaktuj się z nami