Biznesplan i modelowanie finansowe

Kontakt

Usługa biznes plan pozwala kompleksowo określić opłacalność przedsięwzięcia inwestycyjnego takiego jak np. ekspansja zagraniczna, wprowadzenie nowego produktu na rynek czy otwarcie nowego kanału sprzedaży.

Ocena dokonywana jest w oparciu o biznes plan, w którym stronę ekonomiczną przedsięwzięcia przedstawiamy w formie modelu finansowego uwzględniającego projekcje finansowe związane z planowaną inwestycją.

Zakres dodatkowych analiz strategicznych, marketingowych i finansowych ustalamy każdorazowo z Klientem. Mogą one obejmować np. analizę branży i pozycji rynkowej konkurentów, opracowanie zarysu strategii (oferta produktowa, cennik, kanały dystrybucji, sposób promocji), pogłębioną ocenę rentowności przedsięwzięcia.

Elementy biznes planu z Grant Thornton

  • Ocena obecnej sytuacji firmy (sytuacja rynkowa, produktowa, finansowa)
  • Opis przedsięwzięcia inwestycyjnego
  • Zebranie kompletu danych niezbędnych do opracowania modelu finansowego oraz innych istotnych informacji (np. konkurencja, kooperanci, klienci)
  • Opracowanie biznes planuwraz z modelem finansowym, uwzględniającym projekcje finansowe (np. przychodów i kosztów, sposobów finansowania)
  • Ocena efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego
  • Analiza wrażliwości na kluczowe zmienne rynkowe, produktowe, finansowe
  • Sformułowanie rekomendacji

W wyniku prac klient otrzymuje raport w formie biznes planu zawierający ocenę efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego, wraz z naszą rekomendacją. Pozwala to właścicielom i zarządom przedsiębiorstwa podjąć decyzję o realizacji projektu zarówno w oparciu o czucie biznesu, jak i na podstawie rzetelnej i całościowej analizy faktów dotyczących strategii, marketingu i finansów planowanej inwestycji.

Do realizacji usługi biznes plan istotne jest udostępnienie danych finansowo-księgowych i informacji handlowo-marketingowych z ostatnich trzech lat działania firmy oraz umożliwienie spotkań z kluczowymi osobami związanymi z przedmiotem projektu.

najnowsze publikacje

Dajcie pracownikom cele, a je zrealizują! Key Performance Indicators- potrzeba i konieczność.

Czytaj więcej →

Czy jesteś na bieżąco z wynikami swojego przedsiębiorstwa?

Czytaj więcej →

Test na utratę wartości, czyli gorący okres z MSR 36 w zimowej scenerii

Czytaj więcej →

Usługi powiązane:

Konsulting biznesowy

Internet intelligence

Optymalizacja procesów biznesowych

Zarządzanie ryzykiem biznesowym

Skontaktuj się z nami