Optymalizacje podatkowe

Kontakt

W ramach optymalizacji podatkowych, wskazujemy ramy prawne i organizacyjne zapewniające możliwe najniższy poziom opodatkowania zysków z prowadzonego biznesu.

Każdą funkcję przedsiębiorstwa i specyficzne przedsięwzięcie można zrealizować w różnych ramach prawnych i organizacyjnych. Przyjęte rozwiązanie wpływa na wysokość zobowiązań podatkowych, a ostatecznie na efektywność podatkową prowadzonego biznesu. Planowanie podatkowe coraz częściej staje się nieodłącznym elementem zarządzania biznesem.

Wielowątkowe prace nad optymalizacją podatkową

Celem usługi optymalizacji podatkowej jest wskazanie ram prawnych i organizacyjnych zapewniających spełnienie celów biznesowych, przy możliwie najniższym poziomie obciążeń podatkowych i akceptowalnych skutkach prawnych i księgowych.

Działania optymalizacyjne dotyczą zarówno stałych elementów procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwach, m.in. wynagrodzeń pracowników, jak również działań jednorazowych, w tym np. zbycia istotnych aktywów, relokacji poszczególnych obszarów działalności czy też zmian formy prawnej prowadzonej działalności.

Kompleksowe wsparcie doradców Grant Thornton

Pełen zakres prac realizowany jest w następujących etapach:

  • Diagnoza stanu bieżącego i jego efektywności podatkowej
  • Opracowanie możliwych do wdrożenia rozwiązań optymalizacyjnych mając na uwadze nie tylko aspekty podatkowe, ale również prawne i księgowe
  • Opracowanie we współpracy z Klientem docelowego modelu
  • Opracowanie najkorzystniejszej ścieżki i harmonogramu działań służących osiągnięciu założonych celów
  • Kompleksowe wsparcie Klienta we wdrożeniu wypracowanych rozwiązań

W wyniku prac doradców Grant Thornton Klient otrzyma szereg możliwych do wdrożenia rozwiązań, wraz ze szczegółowo zdefiniowanymi i zaplanowanymi w czasie etapami działań koniecznymi do ich wdrożenia.

Nasi doradcy podatkowi i biegli rewidenci we współpracy z prawnikami kancelarii prawnej Grant Thornton zapewniają nie tylko szerokie spojrzenie na etapie planowania procesu, ale również kompleksowe i profesjonalne wsparcie przy wdrożeniu wybranych rozwiązań.

Nieustanny wyścig z czasem

Planowanie i optymalizacja podatkowa to próba godzenia ze sobą stojących często w opozycji elementów biznesowych, prawnych, podatkowych i księgowych. Od lat nakłada się na to nieustanny wyścig z nowymi przepisami podatkowymi dotyczącymi chociażby sposobu opodatkowania dochodów w zależności od formy prawnej biznesu, cienkiej kapitalizacji, umów o unikania opodatkowania czy też nieustannie zapowiadanych zmian w ordynacji podatkowej.

Corocznie realizujemy kilkadziesiąt projektów w obszarze optymalizacji podatkowych.  Zespół specjalistów z różnych dziedzin oraz budowana przez lata wiedza i doświadczenie pozwalają nam na prezentowanie szerokiego spektrum rozwiązań, rzetelną ich ocenę oraz sprawne i kompleksowe wdrażanie procesów w zakresie optymalizacji podatkowych.

Kancelaria prawna

Zapoznaj się z usługą

Wspieramy w planowaniu podatkowym duże grupy kapitałowe, w których szeroko rozumiane działania reorganizacyjne niekiedy toczą się wręcz nieustannie. W ostatnich latach sukcesywnie wzrasta też liczba projektów, które realizujemy dla prywatnych przedsiębiorców, przywiązujących coraz większą wagę do planowania podatkowego w ramach prowadzonych przez nich biznesów, czy też na etapie wycofywania się z prowadzonych przez siebie przedsiębiorstw.

Więcej informacji na temat usługi można uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z naszymi doradcami podatkowymi.

Usługi powiązane:

Audyt podatkowy

Kontrola i postępowanie podatkowe

Interpretacje indywidualne

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z nami