Bieżące doradztwo korporacyjne

Kontakt

Zapewniamy przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie prawne przy założeniu działalności, jak również świadczymy usługę bieżącego doradztwa w zakresie prawnych aspektów jej prowadzenia.

Kancelaria prawna Grant Thornton oferuje szeroki zakres usług doradztwa prawnego, związanego z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Oferujemy wsparcie w szczególności w zakresie:

 • wyboru optymalnej z prawnego i podatkowego punktu widzenia formy prawnej prowadzenia działalności w Polsce,
 • zakładania spółek handlowych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
 • reprezentowania Klienta w postępowaniach przed sądem rejestrowym i urzędami,
 • opracowywania i opiniowania umów i statutów spółek, uchwał, regulaminów oraz pozostałych dokumentów korporacyjnych, związanych z funkcjonowaniem podmiotu,
 • obsługi prawnej spółek handlowych i ich organów, przygotowywania uchwał organów spółek, wsparciu w przeprowadzaniu zgromadzeń wspólników, doradztwa w zakresie prawnohandlowych aspektów bieżącego funkcjonowania spółek,
 • dokonywania zmian umów i statutów spółek, w tym w szczególności podwyższeń kapitału zakładowego i aportów,
 • wsparcia w pozyskiwaniu koncesji, licencji i pozwoleń związanych z prowadzoną działalnością,
 • przeprowadzenia szkoleń z zakresu prawa korporacyjnego, w tym zasad odpowiedzialności członków zarządu oraz zasad funkcjonowania spółek i ich organów,
 • przygotowania, opiniowania i negocjowania umów zawieranych przez naszych Klientów.

Kompletując Zespół ekspertów dedykowany konkretnemu projektowi, zwracamy uwagę na jego doświadczenie w danej branży.

najnowsze publikacje

Przedsiębiorco, czy odpowiednio chronisz tajemnicę swej firmy?

Czytaj więcej →

Kolejne zmiany w zakresie sporządzania i składania sprawozdań finansowych od 1. października 2018 r.

Czytaj więcej →

Złożenie sprawozdania finansowego
za 2017 r.

za 2017 r."> Czytaj więcej →

Zaufani doradcy w działalności przedsiębiorstwa

Zespół Grant Thornton wspiera Klientów w procesach tworzenia i rozwoju biznesu, stawiając wraz z nimi czoła pojawiającym się problemom prawnym i wypracowując optymalne rozwiązania, przystosowane do ich indywidualnych potrzeb. Udzielamy naszym Klientom wsparcia nie tylko w bieżących sprawach, ale korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia, identyfikujemy potencjalne ryzyka prawne związane z prowadzoną przez nich działalnością i pomagamy je zminimalizować.

Zespół Grant Thornton wspierają doświadczeni eksperci, m.in.:

 • radcowie prawni,
 • doradcy podatkowi,
 • biegli rewidenci,
 • doradcy finansowi.

Usługi powiązane:

Doradztwo prawne
przy pozyskiwaniu kapitału

Doradztwo prawne
w zakresie prawa pracy

Zmiana formy prawnej działalności

Prawo spółek

Skontaktuj się z nami