Doradztwo prawne
w zakresie prawa pracy

Kontakt

Zespół Kancelarii prawnej Grant Thornton świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa pracy oraz cywilnoprawnych aspektów zatrudnienia.

Zespół Kancelarii prawnej Grant Thornton świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa pracy oraz cywilnoprawnych aspektów zatrudnienia, Prawo pracy dotyczy każdego przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników. Dynamiczna sytuacja na rynku pracy, a także częste zmiany przepisów powodują, że znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa pracy i ich prawidłowe stosowanie są kluczowe dla prawidłowego ukształtowania stosunków prawnych z pracownikami.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę oraz umów powiązanych (umów o zakazie konkurencji i odpowiedzialności materialnej),
 • przygotowywanie i opiniowanie kontraktów menedżerskich,
 • przygotowywanie i opiniowanie wewnętrznych regulaminów, związanych z zatrudnieniem (regulaminów pracy, wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, układów zbiorowych pracy),
 • wsparcie w zatrudnianiu cudzoziemców,
 • wsparcie w zakresie relacji z organizacjami pracowników, związkami zawodowymi,
 • obsługę przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę,
 • wsparcie w działaniach związanych z restrukturyzacją zatrudnienia,
 • wsparcie w zakresie zwolnień grupowych i indywidualnych,
 • wsparcie funkcjonujących lub byłych zakładów pracy chronionej,
 • reprezentowanie w postępowaniach przed sądami pracy,
 • wspieranie i reprezentowane w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • sporządzanie opinii i ekspertyz z obszaru prawa pracy.

Pomagamy zrozumieć i prawidłowo stosować przepisy prawa pracy

Zespół Kancelarii prawnej Grant Thornton od lat pomaga przedsiębiorcom zrozumieć i prawidłowo stosować przepisy prawa pracy. Znajdujemy optymalne rozwiązania problemów pojawiających się na tle często zmieniających się regulacji prawa pracy, a także dostrzegamy dynamikę tych zmian i na bieżąco dostosowujemy do nich sytuację prawną naszych Klientów.

Doradzamy firmom w zakresie prawa pracy na etapie rozpoczęcia działalności i uzyskiwania statutu pracodawcy, gdy konieczne jest przygotowanie odpowiednich regulacji wewnętrznych i wzorów dokumentów. Towarzyszymy również naszym Klientom w ich bieżącej działalności, wspierając w rozwiazywaniu bieżących problemów oraz dostosowywaniu się do zmieniającego się otoczenia prawnego.

najnowsze publikacje

Przedsiębiorco, czy odpowiednio chronisz tajemnicę swej firmy?

Czytaj więcej →

Kolejne zmiany w zakresie sporządzania i składania sprawozdań finansowych od 1. października 2018 r.

Czytaj więcej →

Złożenie sprawozdania finansowego
za 2017 r.

za 2017 r."> Czytaj więcej →

Usługi powiązane:

Kancelaria prawna

Doradztwo prawne
przy pozyskiwaniu kapitału

Prawo spółek

Fuzje i Przejęcia

Skontaktuj się z nami