Doradztwo przy integracji potransakcyjnej

Kontakt

Po podpisaniu umowy inwestycyjnej spółki stają przed nowym, niezwykle trudnym wyzwaniem – jak scalić oba podmioty, aby osiągnąć zaplanowane efekty synergii.

Grant Thornton oferuje wsparcie na tym kluczowym etapie transakcji, świadcząc doradztwo przy integracji potransakcyjnej.

Integracja potransakcyjna to etap często zaniedbywany przez spółki. Zwykle najwięcej uwagi poświęca się wcześniejszym etapom transakcji – due diligence i negocjacjom. Formalne domknięcie transkacji jest jedynie początkiem nowego rozdziału w historii spółek. Kolejnym krokiem jest połączenie operacyjne przedsiębiorstw oraz wdrożenie do praktyki działań służących realnemu uzyskaniu synergii, które uzasadniały dokonanie fuzji/przejęcia. Kluczem do sukcesu jest zatem staranne zaplanowanie procesu integracji potransakcyjnej oraz jej egzekucja.

Kiedy sporządzić plan integracji?

Warto podkreślić,  że plan integracji popołączeniowej powinien być przygotowany jeszcze przed finalizacją transakcji. Obie strony przed podpisaniem umowy powinny mieć świadomość jakie działania i zasoby są konieczne, aby połączenie w sferze operacyjnej przedsiębiorstw przebiegło sprawnie i przyniosło oczekiwane rezultaty.

Zespół ekspertów Grant Thornton opracuje dla Państwa szczegółowy plan działań integracyjnych, udzieli wsparcia przy jego realizacji, monitorowaniu i wprowadzaniu ewentualnych korekt, by zmaksymalizować możliwe do osiągnięcia efekty synergii.

Skontaktuj się z nami