Modele biznesowe

Kontakt

Modele biznesowe określają sposób w jaki firmy generują wartości dla swoich Klientów oraz w jaki sposób czerpią zyski z tej wartości, czyli w skrócie – jak zarabiają.

Odpowiedzią na pojawiające się wyzwania jest zmiana lub tworzenie nowych modeli biznesowych przedsiębiorstwa. Podjęcie kompleksowych zmian w ramach prowadzonej działalności i jej modelu biznesowego zwiększa skuteczność funkcjonowania organizacji i pozwala wyeliminować przestarzałe systemy i budować organizacje przyszłości.

Kompleksowe wsparcie właścicieli, zarządów, kadry kierowniczej w zakresie budowania/modyfikacji modelu biznesowego obejmuje następujące etapy:

 • analiza – badanie poszczególnych obszarów funkcjonowania organizacji oraz elementów niezbędnych do prowadzenia prac nad nowym modelem biznesowym w celu określenia i wskazania potrzeb oraz problemów
 • projektowanie – generowanie i testowanie potencjalnych modeli biznesowych oraz – na podstawie zdefiniowanych kryteriów – wybór pożądanego projektu modelu biznesowego
 • implementacja – wsparcie wdrożenia wybranego projektu modelu biznesowego w organizacji
 • zarządzanie – przystosowywanie i modyfikacje modelu biznesowego stosownie do reakcji rynku, stworzenie struktur zarządzania umożliwiających stałe monitorowanie, ocenianie, a w razie potrzeby modyfikowanie modelu biznesowego.

Model biznesowy kształtujemy w oparciu o 9 podstawowych obszarów:

 1. propozycja wartości
 2. segmentacja klientów
 3. relacje z klientami
 4. kanały dystrybucji
 5. źródła przychodów
 6. kluczowe czynności/działania
 7. kluczowe zasoby
 8. kluczowi partnerzy
 9. struktura kosztów

Dzięki realizacji usługi:

 • dostrzeżesz konieczne kierunki zmian w organizacji
 • zainicjujesz w organizacji debatę na temat charakterystyki działalności i potrzeby wprowadzania innowacji
 • podniesiesz wartość rynkową organizacji poprzez poprawę jej efektywności w działalności operacyjnej, finansowej lub w wymiarze strategicznym
 • przełożysz plany biznesowe na konkretne procesy
 • zbudujesz wspólną tożsamość kadr wokół najważniejszych celów organizacji
 • będziesz zmotywowany do przeprowadzenia kolejnych zmian oraz do zapoczątkowania nowych aktywności.

W przypadku zainteresowania usługą prosimy o kontakt z naszymi ekspertami.

 

Skontaktuj się z nami