Optymalizacja procesów biznesowych

Kontakt

Optymalizacja procesów biznesowych jest szczególnie istotna dla kreowania zdolności do konkurowania na rynku każdej firmy. Zapewnia optymalne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, co w efekcie przekłada się na wzrost rentowności i potencjału produkcji lub usług.

Procesy biznesowe są realizowane w każdym przedsiębiorstwie. Nie we wszystkich jednak są zidentyfikowane, odpowiednio opisane i zoptymalizowane. Nasze doświadczenie wskazuje, że modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych odbywa się najczęściej w momencie istotnych zmian organizacyjnych, wdrożenia systemów informatycznych lub w konsekwencji dynamicznego rozwoju.
W zależności od potrzeb Klienta nasze wsparcie obejmuje zakres od samego opisu (mapowania) procesów, poprzez zidentyfikowanie obszarów do doskonalenia aż po szczegółowe pakiety optymalizacyjne i pełne wdrożenie nowych rozwiązań.

Wdrażanie podejścia procesowego realizujemy w następujących etapach:

 • diagnoza stanu bieżącego – opracowanie modelu (AS IS)
 • analiza stanu bieżącego pod kątem skuteczności i efektywności realizacji celów oraz ponoszonych kosztów
 • opracowanie i konsultacja z Klientem pakietów optymalizacyjnych
 • opracowanie docelowego modelu procesów i struktury organizacyjnej (TO BE)
 • opracowanie harmonogramu wdrożenia pakietów optymalizacyjnych
 • wsparcie Klienta we wdrożeniu pakietów optymalizacyjnych

Optymalizacja procesów biznesowych w pełnym zakresie kończy się zbudowaniem docelowego modelu procesów spójnych ze strategią firmy oraz dostosowanej do niego nowej struktury organizacyjnej. Działania prowadzące do ich pełnego wdrożenia są szczegółowo zdefiniowane i zaplanowane w czasie.

Efekty optymalizacji procesów biznesowych:

 • wzrost efektywność podejmowanych działań biznesowych i operacyjnych
 • przypisanie zakresów zadań, uprawnień i odpowiedzialności do procesów biznesowych i osób je realizujących
 • uporządkowanie działań i zestandaryzowanie prace (działania, dokumenty, procedury) w organizacji
 • wyeliminowanie czynności zbędnych
 • osiągnięcie zdolności do konkurowania dzięki kontroli kosztów procesów, czasu i sprawności ich przebiegu, a także jakości wytwarzanych produktów czy oferowanych usług.

Więcej informacji na temat usługi można uzyskać, kontaktując się z naszymi doradcami.

najnowsze publikacje

Pracownicy 45+ – czas, by postawić na doświadczenie w Twojej organizacji

Czytaj więcej →

Dyrektywa NIS, czyli nowe CYBERobowiązki firm

Czytaj więcej →

Polskie firmy znowu wierzą w euro

Czytaj więcej →

Usługi powiązane:

Konsulting biznesowy

Audyt wewnętrzny

Biznesplan i modelowanie finansowe

Internet intelligence

Skontaktuj się z nami