Rozwój kapitału ludzkiego

Kontakt

Rozwój kapitału ludzkiego wpływa na wartość każdej firmy.

Każda organizacja w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy powinna podejmować inteligentne działania w zarządzaniu kapitałem ludzkimi i powinna zaprojektować odpowiedni system zarządzania zasobami – stworzyć nie tylko dogodne warunki pracy, ale przede wszystkm możliwości rozwoju pracownikom.

To właśnie od kompetencji pracowników, stopnia ich zmotywowania i zaangażowania oraz innowacyjnej kultury organizacyjnej zależy w głównej mierze sprawność osiągnięcia celów rozwojowych firmy. Rozwój kapitału ludzkiego determinuje więc rozwój każdej organizacji.

 

Budowanie zaangażowania

W Grant Thornton świadczymy wsparcie w procesie analizy wyników badania zaangażowania pracowników i klimatu organizacj. Pomagamy zidentyfikować kluczowe dla organizacji czynniki budujące zaangażowanie i satysfakcję wśród pracowników, a także ich realny poziom występowania. Rekomendujemy najlepsze dla organizacji sposoby zwiększania zaangażowania i satysfakcji pracowników, co w dłuższej perspektywie wpływa na poprawę wyników, jakie osiąga organizacja.

Zakres naszych usług obejmuje:

 • projektowanie warsztatów i programów rozwojowych,
 • projektowanie ścieżek karier,
 • zarządzanie talentami,
 • budowanie modeli kompetencyjnych,
 • doskonalenie systemów motywacyjnych,
 • optymalizację procesów biznesowych (w tym kadrowych).

Zespół Grant Thornton zaprojektuje dla Państwa systemowe rozwiązanie w zakresie budowania zaangażowania pracowników.

Programy rozwojowe

Zakres naszych usług obejmuje projektowanie warsztatów i programów rozwojowych zarówno w obszarze kompetencji miękkich (osobistych, interpersonalnych), jak i twardych (np. zarządzanie projektami). Nasze wsparcie rozpoczynamy od dogłębnej analizy potrzeb pracowników oraz warsztatów diagnostycznych z kluczową kadrą zarządzającą. Tworzymy indywidualne programy rozwojowe i ścieżki edukacyjne, które najefektywniej odpowiadają na potrzeby organizacji, a zarazem realizują oczekiwania rozwojowe pracowników. Monitorujemy proces wdrażania programów, a po jego zakończeniu – dokonujemy ewaluacji.

Doradzamy także w projektowaniu ścieżek karier oraz zarządzaniu talentami. Nasze wsparcie w identyfikowaniu, a następnie odpowiednim motywowaniu i rozwijaniu wyjątkowo uzdolnionych pracowników polega na:

 • identyfikowaniu talentów wewnątrz organizacji,
 • planowaniu ścieżek kariery i rozwoju talentów,
 • wspieraniu w procesie przyciągania i zatrudniania talentów,
 • doradzaniu w obszarze utrzymania talentów w organizacji (system motywacji, zaangażowania),
 • projektowaniu i wdrażaniu różnorodnych metod rozwoju talentów,
 • ocenie efektywności procesu zarządzania talentami.

Więcej informacji na temat usługi można uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z naszymi ekspertami.

Budowanie modeli kompetencyjnych

Każda organizacja to skarbiec kompetencji i talentów. Tylko właściwie pielęgnowane potrafią zdeterminować jej sukces. Menedżerowie potrzebują narzędzi do ich uchwycenia, czyli rozpoznania, mierzenia i rozwijania. Modele kompetencyjne są jednym z nich. Wspieramy organizacje w budowaniu modeli kompetencyjnych.

Działamy zgodnie z następujcym podejściem:

 • dokonujemy  wyboru pożądanych z puntu widzenia celów organizacji postaw, zachowań i umiejętności pracowników oraz ich opisu dla wszystkich względnie jednorodnych stanowisk – przeprowadzamy więc diagnozę potrzeb w zakresie kompetencji,
 • tworzymy profile kompetencji i opisy stanowisk pracy,
 • realizujemy szkolenia dotyczące wykorzystania i aktualizacji modelu.

Z modelem kompetencji wiążemy procesy dotyczące zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji. W ramach integracji procesów zarządzania uwzględniamy m.in. następujące systemy:

 • system ocen pracowniczych,
 • ścieżki karier i rozwoju pracowników,
 • system rekrutacji i selekcji pracowników,
 • system wynagrodzeń i motywacji pracowników,
 • programy rozwojowe dla pracowników (metody i skala działań),
 • działania rozwojowe dla pracowników: warsztaty i szkolenia, coaching, mentoring, eksperymenty.

Dostarczane korzyści:

 • stworzysz w organizacji warunki do przejrzystego doboru, wykorzystania i rozwoju kompetencji pracowników,
 • zyskasz pewność, że kluczowe dla organizacji kompetencje kadr i personelu są znane i rozumiane przez pracowników,
 • będziesz zatrudniał i doskonalił kompetencje tych pracowników, których potrzebuje organizacja.

Eksperci Grant Thornton pomogą Ci w zubudowaniu modelu kompetencyjnego adekwatnego do potrzeb Twojej organizacji.

Executive search

Executive search to doradztwo biznesowe polegające na aktywnym, bezpośrednim poszukiwaniu kandydatów na stanowiska najwyższego szczebla zarządzania. Metoda ta stosowana jest w sytuacjach, gdy nie jest wskazane ujawnianie prowadzonej przez firmę rekrutacji, a oczekiwania wobec kandydatów są sprecyzowane i z reguły bardzo wysokie. W ten sposób docieramy do kandydatów, którzy – z racji pozycji zawodowej, czy konieczności zapewnienia dyskrecji oraz sukcesów – nie odpowiadają na ogłoszenia.

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje:

 • określenie szczegółowego profilu poszukiwanego kandydata o kompetencjach do zarządzania wskazanym obszarem,
 • pozyskanie potencjalnych kandydatów i selekcja otrzymanych od nich aplikacji,
 • przeprowadzenie oceny formalnej, merytorycznej oraz pogłębionej oceny kompetencji menedżerskich kandydatów,
 • rekomendacja 2-3 kandydatów („Krótka Lista”),
 • uczestnictwo doradcy w procesie rekrutacji przed komisją rekrutacyjną.

Efektem prac doradczych będzie:

 • okresowy raport z przebiegu procesu rekrutacji określający status kandydatów wyłonionych w procesie,
 • raport z opinią dot. rekomendowanych (2-3) kandydatów, którzy w  najwyższym stopniu odpowiadają profilowi pożądanego kandydata.

Dostarczane korzyści:

 • analiza rynku pod kątem określonego stanowiska oraz pogłębienie informacji na temat konkurencji,
 • dotarcie do najbardziej wartościowych kandydatów i zmotywowanie ich do rozważenia nowej oferty pracy,
 • zapoznanie z ofertą ściśle wyselekcjonowanej grupy potencjalnych pracowników,
 • dobór kandydata zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami organizacji,
 • budowanie wizerunku firmy na rynku jako organizacji profesjonalnie traktującej temat rekrutacji.

Eksperci Grant Thornton udzielą Ci wsparcia w doborze tylko takich osób, które wniosą do Twojej firmy określone wartości i kompetencje oraz pożądane doświadczenie.

Skontaktuj się z nami