Strategie rozwoju

Kontakt

Strategia firmy jest warta tyle, na ile zostanie wdrożona. W ramach usługi doradztwa strategicznego opracowujemy plany i strategie rozwoju przedsiębiorstw, które mają realną szansę na implementację.

Strategia rozwoju to systemowe działanie organizacji polegające na określeniu:

 • długookresowych celów i ich modyfikacji w zależności od zmian zachodzących w otoczeniu,
 • zasobów niezbędnych do realizacji tych celów,
 • sposobów postępowania zapewniających optymalne wykorzystanie zasobów dla elastycznego reagowania na wyzwania rynku i zapewnienia korzystnych warunków rozwoju.

W Grant Thornton oferujemy rozwiązania dopasowane do specyficznych problemów i wyzwań naszych Klientów.

Do projektowania przyszłości organizacji podchodzimy kompleksowo, postępując zgodnie z następującymi etapami:

 • ocena stanu obecnego, zakończona analizą mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla rozwoju w najbliższej przyszłości oraz ustaleniem kluczowych czynników sukcesu,
 • sformułowanie wartości, misji i wizji rozwoju,
 • wyznaczenie celów strategicznych i operacyjnych, zdefiniowanie mierników i wskaźników,
 • zdefiniowanie kluczowych przedsięwzięć rozwojowych na poszczególnych obszarach funkcjonalnych,
 • prognoza wyników finansowych i ocena ekonomicznej efektywności realizacji strategii rozwoju,
 • analiza czynników ryzyka oraz wrażliwości wyników finansowych na ich wystąpienie,
 • sformułowanie planu wdrożenia strategii i monitorowania jej realizacji,
 • monitoring celów i wskaźników.

W ramach tworzenia i wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstw w zależności od potrzeb poddajemy analizie następujące obszary:

Segmentacja rynku i ocena potencjału

 • Jak atrakcyjny jest dotychczasowy lub nowy rynek?
 • Czy dotyczy to wszystkich segmentów?
 • Jakie są kluczowe czynniki sukcesu w poszczególnych segmentach rynku?
 • Jakie są główne ryzyka i bariery?
 • Jak silna jest obecna konkurencja?
 • Czym możemy się wyróżnić, by skutecznie konkurować?
 • Jakie kryteria należy wziąć pod uwagę podejmując decyzję o potencjalnej inwestycji lub wyjściu z danego segmentu?

Analiza potrzeb klientów

 • Jakie są główne kryteria wyboru produktów i usług stosowane przez klientów?
 • W jakim stopniu nasza oferta i cennik odpowiadają na te potrzeby?
 • Czy klienci zamierzają kupować nasze produkty i usługi w przyszłości?
 • Jak inaczej możemy wykorzystać nasze umiejętności i zasoby, by zwiększyć przychody i zyski z dotychczasowych klientów? Co zrobić w przypadku nowych klientów?

Analiza konkurencji

 • Czym nasza firma wyróżnia się na tle konkurencji z perspektywy klienta i jego kryteriów wyboru?
 • Czy nasi konkurenci są w stanie szybciej reagować na zmieniające się potrzeby klientów? W jaki sposób to wpływa na naszą pozycję na rynku?
 • Czy nasza dotychczasowa strategia rozwoju pozwala ograniczyć ryzyko konkurencji? Czy pozwala nam uzyskać przewagę nad konkurencją?
 • W jakie elementy naszej przewagi konkurencyjnej powinniśmy inwestować?
 • W jakich obszarach szukać dodatkowych możliwości poprawy naszej pozycji?

Nowy model biznesowy

 • Czy przyjęliśmy odpowiednie założenia w dotychczasowej strategii rozwoju firmy?
 • Czy wykonaliśmy naszą strategię w zakresie oferty, cen i klientów?
 • Czy wybraliśmy odpowiednie rynki pod względem geograficznym?
 • Czy nasze produkty i usługi trafiają w oczekiwania klientów na tych rynkach?
 • Jak dobrze jesteśmy przygotowani do reagowania na wahnięcia popytu i zmiany potrzeb klientów?
 • Czy umiemy oszacować zapotrzebowanie na nasze produkty i usługi w przyszłości – czy wiemy komu, co, gdzie i jak będziemy sprzedawać?
 • W jaki sposób zwiększyć przychody?
 • Czy możemy efektywniej zarządzać kosztami?
 • Jakie są koszty związane z nową strategią rozwoju oraz oczekiwany zysk?
 • Jakie umiejętności i zasoby są niezbędne, aby skutecznie przygotować i wdrożyć nową strategię firmy?

Wdrożenie strategii

 • Jak przełożyć wizję rozwoju na praktyczne cele strategiczne?
 • Jakie mierniki wdrożenia wybrać?
 • Jakie projekty kontynuować, a z jakich zrezygnować?
 • Jak właściwie kaskadować cele?
 • Jak powiązać wdrażanie strategii rozwoju z systemem wynagradzania?
 • Jak zintegrować ją z procesem budżetowania?

W pracy z Klientami stosujemy pragmatyczną metodologię, opartą na naszym doświadczeniu w realizacji podobnych projektów. W zależności od potrzeb przeprowadzimy dla Twojej firmy m.in. badania rynkowe (ankiety, wywiad telefoniczny, tajemniczy klient, grupy fokusowe, analiza zasobów internetowych), desk research oraz rozmowy z właścicielami, kadrą zarządczą i kluczowymi pracownikami.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

najnowsze publikacje

Polskie firmy znowu wierzą w euro

Czytaj więcej →

Nie szukaj rąk do pracy, wykorzystaj dane i zwiększ wydajność magazynu oraz produkcji

Czytaj więcej →

Jak obniżyć zapasy o 20% dzięki wykorzystaniu danych?

Czytaj więcej →

Usługi powiązane:

Konsulting biznesowy

Audyt wewnętrzny

Niezależny Przegląd Przedsiębiorstw (IBR)

Zarządzanie ryzykiem biznesowym

Skontaktuj się z nami